personal presence; look; aspect; mien

listen to the pronunciation of personal presence; look; aspect; mien
Английский Язык - Турецкий язык

Определение personal presence; look; aspect; mien в Английский Язык Турецкий язык словарь

appearance
görünüş

Onun görünüşü ve davranışı beni ondan utandırdı. - His appearance and behavior made me ashamed of him.

İnsanları görünüşle yargılama. - Don't judge people by appearance.

appearance
{i} görünüm

Bir insan her şeyden önce görünümü ile değerlendirilecektir. - One will be judged by one's appearance first of all.

Bir insanı görünümü ile yargılamayın. - Don't judge a man by his appearance.

appearance
şemail
appearance
gözükme
appearance
kalıp
appearance
sudur
appearance
dışyüz
appearance
(Kanun) duruşmada bulunma
appearance
(Felsefe) görüngü
appearance
ortaya çıkma

Arkadaşının aniden ortaya çıkmasına şaşırdı. - He was surprised by the sudden appearance of his friend.

Aniden ortaya çıkmasına şaşırdım. - I was surprised by his sudden appearance.

appearance
(isim) görünüm, görünüş, dış görünüş, görünme, ortaya çıkma, belirme, kılık, kılık kıyafet
appearance
zevahir
appearance
{i} kılık
appearance
zuhur etme
appearance
gösteriş olsun diye
appearance
{i} görünüş, görünüm, dış görünüş
appearance
{i} görünme, gözükme
appearance
zevahiri kurtarmak için
appearance
{i} belirme
appearance
{i} meydana çıkma
Английский Язык - Английский Язык
appearance

And now am come to see . . . It thy appearance answer loud report. --Milton.

personal presence; look; aspect; mien
Избранное