person trained in methods of treatment and rehabilitation

listen to the pronunciation of person trained in methods of treatment and rehabilitation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение person trained in methods of treatment and rehabilitation в Английский Язык Турецкий язык словарь

therapist
sağaltman
therapist
terapist

Tom bir konuşma terapisti değil. - Tom isn't a speech therapist.

Tom bir terapistle görüşüyor. - Tom is seeing a therapist.

therapist
{i} doktor

Doktor hastayı bir sırt yaralanması için tedavi ediyor. - The therapist is treating the patient for a back injury.

therapist
(Tıp) Belli bir tedavi yöntemi üzerinde uzmanlaşmış kimse, terapist
therapist
{i} terapist, sağaltımcı
Английский Язык - Английский Язык
{i} therapist
person trained in methods of treatment and rehabilitation

  Расстановка переносов

  per·son trained in methods of treat·ment and re·ha·bi·li·ta·tion

  Турецкое произношение

  pırsın treynd în methıdz ıv tritmınt ınd rihıbîlıteyşın

  Произношение

  /ˈpərsən ˈtrānd ən ˈmeᴛʜədz əv ˈtrētmənt ənd ˌrēhəˌbələˈtāsʜən/ /ˈpɜrsən ˈtreɪnd ɪn ˈmɛθədz əv ˈtriːtmənt ənd ˌriːhəˌbɪləˈteɪʃən/

  Слово дня

  crestfallen
Избранное