person trained in methods of treatment and rehabilitation

listen to the pronunciation of person trained in methods of treatment and rehabilitation
Englisch - Türkisch

Definition von person trained in methods of treatment and rehabilitation im Englisch Türkisch wörterbuch

therapist
sağaltman
therapist
terapist

Tom ruhsatlı bir terapist midir? - Is Tom a licensed therapist?

Tom bir konuşma terapisti değil. - Tom isn't a speech therapist.

therapist
{i} doktor

Doktor hastayı bir sırt yaralanması için tedavi ediyor. - The therapist is treating the patient for a back injury.

therapist
(Tıp) Belli bir tedavi yöntemi üzerinde uzmanlaşmış kimse, terapist
therapist
{i} terapist, sağaltımcı
Englisch - Englisch
{i} therapist
person trained in methods of treatment and rehabilitation

  Silbentrennung

  per·son trained in methods of treat·ment and re·ha·bi·li·ta·tion

  Türkische aussprache

  pırsın treynd în methıdz ıv tritmınt ınd rihıbîlıteyşın

  Aussprache

  /ˈpərsən ˈtrānd ən ˈmeᴛʜədz əv ˈtrētmənt ənd ˌrēhəˌbələˈtāsʜən/ /ˈpɜrsən ˈtreɪnd ɪn ˈmɛθədz əv ˈtriːtmənt ənd ˌriːhəˌbɪləˈteɪʃən/

  Wort des Tages

  hew
Favoriten