payment made to a person in a position of trust to corrupt his judgment

listen to the pronunciation of payment made to a person in a position of trust to corrupt his judgment
Английский Язык - Турецкий язык

Определение payment made to a person in a position of trust to corrupt his judgment в Английский Язык Турецкий язык словарь

payoff
çözücü
bribe
rüşvet vermek

Tom rüşvet vermekle suçlandı. - Tom has been accused of bribery.

bribe
{f} rüşvet ver

Tom Mary'ye rüşvet veremedi. Fakat, denedi. - Tom couldn't bribe Mary. However, he tried.

Bana rüşvet vermeye mi kalkışıyorsun? - Are you attempting to bribe me?

bribe
rüşvet

Aramızda kalsın, o rüşvet nedeniyle görevden alındı ​​. - Between ourselves, he was dismissed for bribery.

Rüşvet güç örgütleri ile birlikte ortaya çıkan bir şeydir. - Bribes are something that arises in conjunction with power organizations.

payoff
ödeme
payoff
ceza
payoff
maaş verme
bribe
briberyrüşvetçilik
bribe
{f} para yedirmek
bribe
(isim) rüşvet
bribe
rüşvet teklif etmek veya vermek
bribe
{f} ayartmak
payoff
{i} hesaplaşma

Tom kesin bir hesaplaşma olmadığı sürece o hisse senedine yatırım yapmayacağını söyledi. - Tom said that he would not invest in stocks unless there was a definite payoff.

payoff
{i} k.dili. ceza
Английский Язык - Английский Язык
bribe
payoff
payment made to a person in a position of trust to corrupt his judgment

  Расстановка переносов

  pay·ment made to a per·son in a po·si·tion of trust to cor·rupt his judg·ment

  Турецкое произношение

  peymınt meyd tı ı pırsın în ı pızîşın ıv trʌst tı kırʌpt hîz cʌcmınt

  Произношение

  /ˈpāmənt ˈmād tə ə ˈpərsən ən ə pəˈzəsʜən əv ˈtrəst tə kərˈəpt həz ˈʤəʤmənt/ /ˈpeɪmənt ˈmeɪd tə ə ˈpɜrsən ɪn ə pəˈzɪʃən əv ˈtrʌst tə kɜrˈʌpt hɪz ˈʤʌʤmənt/

  Слово дня

  publican
Избранное