pathological fear of some specific stimulus or situation

listen to the pronunciation of pathological fear of some specific stimulus or situation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение pathological fear of some specific stimulus or situation в Английский Язык Турецкий язык словарь

phobia
fobi

Güveler hakkında garip bir fobisi var. - He has a peculiar phobia about moths.

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

phobia
belli bir şey veya duruma karşı duyulan aşırı korku
phobia
fobya
phobia
{i} korku
phobia
ürkü
phobia
sevmezlik
phobia
fobisi

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

Onun Yafa Cakes fobisi vardır. - He has a phobia of Jaffa Cakes.

phobia
{i} fobi, yılgı, korku
phobia
aşırı derecede korku veya nefret
phobia
korkusu
phobia
(Tıp) Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi
Английский Язык - Английский Язык
phobia
pathological fear of some specific stimulus or situation

  Расстановка переносов

  path·o·lo·gi·cal fear of some spe·cif·ic sti·mu·lus or si·tu·a·tion

  Турецкое произношение

  päthıläcîkıl fîr ıv sʌm spısîfîk stîmyılıs ır sîçueyşın

  Произношение

  /ˌpaᴛʜəˈläʤəkəl ˈfər əv ˈsəm spəˈsəfək ˈstəmyələs ər ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ˌpæθəˈlɑːʤɪkəl ˈfɪr əv ˈsʌm spəˈsɪfɪk ˈstɪmjələs ɜr ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  Слово дня

  dinkum
Избранное