partially hidden, disguised, secret, surreptitious

listen to the pronunciation of partially hidden, disguised, secret, surreptitious
Английский Язык - Турецкий язык

Определение partially hidden, disguised, secret, surreptitious в Английский Язык Турецкий язык словарь

covert
gizli kapaklı
covert
üstü kapalı
covert
(Tekstil) çatı
covert
örtülü
covert
gizli

Sami'nin gizli bir kötü mizacı vardı. - Sami had a covert evil nature.

Biz gizli bir göreve gönderiliyoruz. - We are sent on a covert mission.

covert
saklı
covert
{i} sığınak
covert
çalılık
covert
{i} kalın bir tür kumaş
covert
covertly gizli olarak
covert
kuşlarda kanat örtü tüyleri
covert
zevcin himayesi altında
covert
{i} saklanılan yer
covert
kaplama
Английский Язык - Английский Язык
covert
partially hidden, disguised, secret, surreptitious

    Расстановка переносов

    partially hidden, disguised, secret, sur·rep·ti·tious

    Произношение

    Слово дня

    disinter
Избранное