partially hidden, disguised, secret, surreptitious

listen to the pronunciation of partially hidden, disguised, secret, surreptitious
İngilizce - Türkçe

partially hidden, disguised, secret, surreptitious teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

covert
gizli kapaklı
covert
üstü kapalı
covert
(Tekstil) çatı
covert
örtülü
covert
gizli

Sami'nin gizli bir kötü mizacı vardı. - Sami had a covert evil nature.

Biz gizli bir göreve gönderiliyoruz. - We are sent on a covert mission.

covert
saklı
covert
{i} sığınak
covert
çalılık
covert
{i} kalın bir tür kumaş
covert
covertly gizli olarak
covert
kuşlarda kanat örtü tüyleri
covert
zevcin himayesi altında
covert
{i} saklanılan yer
covert
kaplama
İngilizce - İngilizce
covert
partially hidden, disguised, secret, surreptitious