outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent

listen to the pronunciation of outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent
Английский Язык - Турецкий язык

Определение outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent в Английский Язык Турецкий язык словарь

brilliant
parlak

Sanırım bu parlak bir fikir. - I think it's a brilliant idea.

Parlak bir fikir ileri sürdüm. - I've come up with a brilliant idea.

brilliant
nefis
brilliant
{s} zeki

Sen zeki bir fotoğrafçısın. - You're a brilliant photographer.

Tom'un zeki olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is brilliant.

brilliant
harikulade
brilliant
{s} dâhice, parlak
brilliant
göz kamaştırıcı

Kesinlikle göz kamaştırıcıydı. - It was absolutely brilliant.

brilliant
şaşaalı
brilliant
ışıl ışıl
brilliant
hayranlık uyandırıcı
brilliant
pırıl pırıl
brilliant
harika
brilliant
{s} parlak zekâlı

Tom parlak zekâlı genç bir bilim adamıdır. - Tom is a brilliant young scientist.

Senin parlak zekalı olduğunu düşünmüştüm. - I thought you were brilliant.

brilliant
{s} harikulade, harika, mükemmel
brilliant
{s} görkemli

Ordu savaş sırasında bir dizi görkemli eylemlerde yer aldı. - The army was involved in a number of brilliant actions during the battle.

Sen görkemli bir iş yaptın. - You've done a brilliant job.

brilliant
üç puntoluk harf
brilliant
(sıfat) parlak, keskin zekâlı, berrak, ışıl ışıl, zeki, parlak zekâlı, görkemli
Английский Язык - Английский Язык
{s} brilliant
outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent

    Расстановка переносов

    outstanding, splendid, shining; clever, ve·ry in·tel·li·gent

    Произношение

    Слово дня

    sutler
Избранное