out of control

listen to the pronunciation of out of control
Английский Язык - Турецкий язык
kontrolden çıkmış

İsyan tamamen kontrolden çıkmıştı. - The riot was completely out of control.

Tom kontrolden çıkmış, biliyorsun. - Tom is out of control, you know.

çığrından çıkmış
zaptedilemez
denetim dışı
ele avuca sığmaz
kontrolden çıkmış olmak
kontrol edilemeyen
kontrol dışı

O zaten kontrol dışında. - It's already out of control.

Tom tamamen kontrol dışı. - Tom is completely out of control.

kontrol edilemez
(öfkeden) kendini kaybetmiş
crazy
deli

O onunla sadece ilgilenmiyor, ona deli oluyor. - He is not just interested, he's crazy about it.

Bu gürültü beni deli ediyor. - This noise is driving me crazy.

crazy
çılgın

Bu çılgınca bir fikir gibi görünebilir fakat sanırım hemen şu anda Tom'u ve Mary'i ziyaret etmeye gitmeliyiz. - It may seem like a crazy idea, but I think we should go visit Tom and Mary right now.

Onun fikirleri çılgınca görünüyor. - Her ideas sound crazy.

crazy
çılgınlık

Kapıyı açık bırakması çılgınlık. - It is crazy of him to leave the door open.

Tom onun çılgınlık olduğunu düşünüyor. - Tom thinks that's crazy.

crazy
divane

Tom sana divane oluyor. - Tom is crazy about you.

Erkekler ona divane oluyor. - Men are crazy about her.

crazy
tımarhane kaçkını
crazy
düşkün

Tom tatlılara düşkündür. - Tom's crazy about sweets.

crazy
(about ile) hayran
crazy
kuduruk
crazy
aptalca

O yapmak için aptalca bir şeydi. - That was a crazy thing to do.

Onu yapmak aptalca olurdu. - It would be crazy to do that.

crazy
çılgınca

Bu çılgınca bir fikir gibi görünebilir fakat sanırım hemen şu anda Tom'u ve Mary'i ziyaret etmeye gitmeliyiz. - It may seem like a crazy idea, but I think we should go visit Tom and Mary right now.

Tom'un çılgınca bir şey yapmayacağından oldukça eminim. - I'm pretty sure Tom won't do anything crazy.

crazy
olanaksız
crazy
tutkun
crazy
çılgın,deli ama genellikle çılgın olarak bilinir mad deli olarak bilinmektedir siz crazy çılgın kabl edin ok
out-of-control
kontrol edilemeyen
be out of control
(biri) dizginlenemez olmak
be out of control
kontrolden çıkmış olmak, frenlenemez olmak
crazy
{s} deli, kaçık, çılgın
crazy
crazy over düşkün
crazy
(sıfat) çıldırmış, çılgın, deli, mecnun; derme çatma; salak, aptalca; karmaşık
crazy
crazily çılgınca
crazy
{s} salak
Английский Язык - Английский Язык
Of a situation, or machine that is not under control

The economy is out of control and is headed for a crash.

Of a person, when one is not in control of one's actions

When he heard the news he went crazy. He was completely out of control.

not in control, out of hand
crazy
yaw
out of hand
off the rails
to pieces
runaway
out of control
Избранное