orderliness

listen to the pronunciation of orderliness
Английский Язык - Турецкий язык
intizam
düzen
dakiklik
düzenlilik
order
sipariş

Bir sandviç sipariş etmek istiyorum. - I would like to order a sandwich.

Onun siparişi pastırma ve yumurtadır. - Bacon and eggs is his order.

order
{f} buyurmak
order
(Hukuk) emir

Burada emirler verme. - You don't give orders here.

Onun emirlerini yerine getirmeliyiz. - We must execute his orders.

order
sipariş vermek

Garson, sipariş vermek istiyorum. - Waiter, I'd like to order.

Sipariş vermek ister misiniz? - Would you like to order?

order
ısmarlamak

Ne ısmarlamak istiyorsunuz,beyler? - What do you wish to order, gentlemen?

Hey, siz arkadaşlar pizza ısmarlamak istiyor musunuz? - Hey, do you guys want to order a pizza?

order
buyruk
order
emretmek

Tom'a bir şey yapmasını emretmek zorunda değildim. - I never had to order Tom to do anything.

order
düzen

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

Her şey düzenli görünüyor. - Everything seems to be in order.

order
sipariş etmek

Şeyleri düzine ile sipariş etmek daha ucuzdur. - It's cheaper to order things by the dozen.

Bir pizza sipariş etmek istiyorum. - I'd like to order a pizza.

order
sıra

Sıraya gir ve kapıya doğru düzenli olarak yürü. - Line up and walk to the door in order.

Temel etiketleri sırayla öğrenelim. - Let's learn the basic tags in order.

order
{f} düzenle

O, odasını düzenledi. - He put his room in order.

Biz sorunları çözmek ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarlar kullanırız. - We use computers to solve problems and to put information in order.

order
{i} tarikat

Tom bir tarikata üyeydi. - Tom belonged to a religious order.

order
{f} emir vermek

Başkan emir vermek için toplantıyı aradı. - The chairman called the meeting to order.

Sana asla hiç emir vermek istemiyorum. - I never give you any orders.

order
komut

Komutayı almam emredildi. - I've been ordered to take charge.

Benim komutanın emirlerini görmezden gelemiyorum. - I can't ignore my commanding officer's orders.

order
{i} şeref rütbesi
order
{i} ödeme emri
order
{f} tavsiye etmek (doktor)
order
{i} nişan
order
sıralamak
order
mezhep
order
(Biyoloji,Gıda) takım

Yarışa katılmak için yeni bir takım kuruldu. - A new team was formed in order to take part in the race.

Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir. - A totally ordered set is often called a chain.

order
{i} dizi
order
talimat
order
{i} paso
order
{f} sıraya koymak
order
{i} basamak
order
{i} çalışır durum

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

order
sınıf

Bugün, öğretmenimiz bize sigara içenlerin asla büyümeyeceğini söyledi. Bunu kanıtlamak için, Petya adında bir yedinci sınıf öğrencisini vurdu. - Today, our teacher told us that those who smoke will never grow up. In order to prove it, she shot a seventh-grader named Petya.

Onlar onu mesele çıkarmak için sınıfta olmakla suçladılar. - They accused him of being in the classroom in order to cause trouble.

order
{f} sipariş et

İki hamburger sipariş ettim. - I ordered two hamburgers.

Kitabı sipariş ettin mi? - Did you order the book?

order
{i} asayiş
order
{i} yöntem

Veri açığının üstesinden gelmek için, basit bir yöntem geliştirdim. - In order to overcome the data gap, I developed a simple methodology.

order
{f} söylemek
order
buyrultu
order
rapor
order
mimari üslup
order
istemek
order
(Bilgisayar) sırası

Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak. - Tickets will be allotted in order of application.

Bu, şeylerin mantık sırasını ters çevirmedir. - That's reversing the logical order of things.

order
(Ticaret) ordino
order
gündem
order
tertip etmek
order
tarz
order
düzen sağlamak
order
(Ticaret) borsa emirleri
order
komut vermek
order
düzenini sağlamak
order
(Denizbilim) ordo
order
getirtmek
order
tür

Ben İspanya'dayken bu tür müzik dinledim. O çok hızlıydı ve onun hayranları onunla dans etmek için esrar içtiler. - When I was in Spain, I listened to this kind of music. It was very fast and its fans smoked pot in order to dance to it.

Şu anda bu tür tüm kazaklar bitti. Onları Tokyo'daki ana mağazadan sipariş edeceğiz. - All sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.

order
(Havacılık) dozen
order
tertiplemek
order
durum

Oda kusursuz durumda. - The room is in immaculate order.

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

order
(Kimya) mertebe
order
düzensiz

Onun odası her zaman düzensizdir. - His room is always out of order.

Uçağın kontrolleri düzensizdi. - The controls of the plane were out of order.

order
(Bilgisayar) kerte
order
(Biyokimya) düzel

Onları düzeltmek için cümleleri benimsiyor musun? - Have you been adopting sentences in order to correct them?

Kitaplarınızı düzeltin. - Put your books in order.

order
emrine
order
(Matematik) bölük
order
(Bilgisayar) sırala

Alfabetik sıralamaya göre öğrenci isimlerinin bir listesini yaptım. - I made a list of the students' names in alphabetical order.

O, dosyaları alfabetik olarak sıraladı. - She sorted the files in alphabetical order.

order
(Kanun) hükmetmek
order
hal

Babanın kim olduğu umurumda değil. Hala benim emirlerime uymak zorundasın. - I don't care who your father is. You still have to follow my orders.

İngiltere krallarından biri, halktan biriyle evlenmek için tahttan çekildi. - One of England's kings abdicated the throne in order to marry a commoner.

order
düzgünlük
order
çesit
order
hamiline
order
intizam
order
rütbe
order
yol

Bu sabah kuzenimi yolcu etmek için havaalanına gittim. - This morning I went to the airport in order to see my cousin off.

Sana hediye yollayabilmem için adresine ihtiyacım var. - I need your address in order to send you a present.

order
kural
order
çeşit

Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum. - I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times.

Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir. - In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.

order
ısmarlama

Affedersiniz fakat ben bunu ısmarlamadım. - Excuse me, but I didn't order this.

Ne ısmarlamak istiyorsunuz,beyler? - What do you wish to order, gentlemen?

order
havale

Onu Boston'dan posta havalesi ile aldım. - I got it mail order from Boston.

order
düzenlemek

Gitmeden önce kitaplarımı düzenlemek için vaktim yok. - I have no time to put my books in order before I go.

Biz sorunları çözmek ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarlar kullanırız. - We use computers to solve problems and to put information in order.

order
tabaka
order
usul

Tebrikler kesinlikle usulüne uygun. - Congratulations are definitely in order.

order
tertip
order
türküm
order
düzenlik
Order
ısmarla
Order
sipar
Order
siparişi
Order
ismarlak
order
emri

Tom yasaklama emrini ihlal etti. - Tom violated the restraining order.

Tom emri yerine getirmeyi reddetti. - Tom refused to execute the order.

order
düzene

Tom işlerini düzene koydu. - Tom put his affairs in order.

İngilizlerin kanuna ve düzene çok saygıları var. - The British have a lot of respect for law and order.

order
(n) sipariş
order
{i} cins, çeşit
order
hane
order
sipariş/kural/düzen
order
(Tıp) Sistematik tasnif
order
ısmar

Tom bara giderdi ve derhal üç bira ısmarlardı. - Tom used to walk into the bar and order three beers right off.

O, buraya her gelişinde, aynı yemeği ısmarlar. - Every time he comes here, he orders the same dish.

order
(Tıp) Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf
order
ord düzenle/ısmarla/emret
order
order around emir yağdırmak
order
(Mukavele) talep, sipariş; düzenleme; emir
Английский Язык - Английский Язык
regular, proper and systematic arrangement
a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order"
{i} quality of being in order; neatness, tidiness; good behavior
the quality of appreciating method and system
The state or quality of being orderly
the quality of appreciating method and system a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order
order
The relation on a partially ordered set that determines that it in fact a partically ordered set
order
To set in (a good) order (2)
order
A request for some product or service
order
A command
order
The overall power of the rate law of a chemical reaction, expressed as a polynomial function of concentrations of reactants and products
order
a power of polynomial function in an electronic circuit’s block, such as a filter, an amplifier, etc
order
The highest exponent appearing in a polynomial
order
Arrangement, disposition, sequence
order
A society of knights; as, the Order of the Garter, the Order of the Bath
order
The number of vertices in a graph
order
The sequence in which a side’s batsmen bat; the batting order
order
A partially ordered set
order
The state of being well arranged
order
A group of religious adherents, especially monks or nuns, set apart within their religion by adherence to a particular rule or set of principles; as, the Jesuit Order
order
A rank in the classification of organisms, below class and above family; a taxon at that rank

Magnolias belong to the order Magnoliales.

order
To request some product or service
order
A decoration, awarded by a government, a dynastic house, or a religious body to an individual, usually for distinguished service to a nation or to humanity
order
To issue a command
order
The cardinality, or number of elements in a set or related structure
order
); "I gave the waiter my order" (biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict" established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order" place in a certain order; "order these files" bring order to or into; "Order these files" make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage" give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed" issue commands or orders for
order
{v} to bid, tell, direct, regulate, set apart
order
{n} a command, method, rule, rank, class
order
A court document signed by a judge or commissioner that gives an order and requires that someone do or not do something
order
An Order is a legal document made by us or the Courts authorising the charity trustees to carry out an act which otherwise they have no power to do We cannot make an Order to do anything which overrides a specific prohibition in the charity's governing document
order
Integer value that determines the smoothness of the B-spline, and the number of points influencing the path of the curve at a given position The higher the order, the smoother the curve, and the more points influence the path of the curve
order
To admit to holy orders; to ordain; to receive into the ranks of the ministry
order
Of periods of time or occurrences, and the like
order
A directive of the court, on a matter relating to the main proceedings, that decides a preliminary point or directs some steps in the proceedings Generally used in the following contexts: (Invalidating Prior Conviction) An order issued by the court following a hearing in which a prior conviction is found invalid because certain legal standards were not met during the time of trial and conviction (Setting Fee) An order that directs a defendant to reimburse the county for costs incurred for a court-appointed attorney (to Show Cause) An order to appear in court to give reasons why an action cannot, should not have been, or has not been carried out (Suspension) An order that suspends a person's driving privilege, either at the request of the DMV or by order of a court
order
logical or comprehensible arrangement of separate elements; "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation"
order
a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order
The order is the number of defined positions (with 1's and 0's)
order
a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers"
order
{f} command; request something (i.e. "I wish to order coffee and cake"); arrange; manage
order
An order is an expression of interest to either buy or sell an instrument
order
make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage"
order
Instruction for a broker or dealer to buy or sell a security or commodity
order
An order is an instruction, from a client to a broker to trade An order can be placed at a specific price or at the market price Also, it can be good until filled or until close of business
order
Used to describe the relationship between the rate of a step in a chemical reaction and the concentration of one of the reactants consumed in that step See first-order reaction, pseudo-first-order reaction, second-order reaction, and zero-order reaction
order
A religious group
order
appoint to a clerical posts; "he was ordained in the Church"
order
The customary mode of procedure; established system, as in the conduct of debates or the transaction of business; usage; custom; fashion
order
A number of a chemical reaction
order
Conformity with law or decorum; freedom from disturbance; general tranquillity; public quiet; as, to preserve order in a community or an assembly
order
(Ticaret) A single entry and/or document that specifies items, services, prices, dates and quantities and has a specific identifier for referencing or tracing
order
(biology) taxonomic group containing one or more families
order
assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide"
order
The sequence in which a side's batsmen bat; the batting order
order
a body of rules followed by an assembly
order
(biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
order
(architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order
That which prescribes a method of procedure; a rule or regulation made by competent authority; as, the rules and orders of the senate
order
bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate"
order
one of the five classical architectural formulas consisting of base, column, and entablature: seen most easily in the capital of a column, the orders range from the plainest (Tuscan and Doric) to the scrolled Ionic, the leafy Corinthian, and the most elaborate Composite, a combination of the Ionic and Corinthian
order
a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
order
Short for the current order of literature from the {Society} <<The order came in, so I should pick up my {bound volumes} >>
order
In Classical architecture, any of several styles defined by the particular type of column, base, capital, and entablature they use. There are five major orders: Doric, Ionic, and Corinthian (all developed in Greece), and Tuscan and Composite (developed in Rome). The form of the capital is an order's most distinguishing characteristic. Both the Doric and Ionic orders originated in wooden temples. The Doric is squat and simple. The Ionic, distinguished by the scrolls, or volutes, on its capital, resembles a capital I. The Corinthian capital is more ornate, with carved acanthus leaves and scrolls. The Romans modified the Greek orders to produce the Tuscan (a simplified form of the Doric) and Composite (a combination of the Ionic and Corinthian) orders. See also colossal order. Calatrava Order of colossal order giant order Garter The Most Noble Order of the Order of the Legion of Honour money order order in council rules of order pecking order Teutonic Order
order
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities which commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
order
a request for food or refreshment as served in a restaurant or bar etc
order
To set in (any) order (1)
order
Hence: A commission to purchase, sell, or supply goods; a direction, in writing, to pay money, to furnish supplies, to admit to a building, a place of entertainment, or the like; as, orders for blankets are large
order
A number of things or persons arranged in a fixed or suitable place, or relative position; a rank; a row; a grade; especially, a rank or class in society; a group or division of men in the same social or other position; also, a distinct character, kind, or sort; as, the higher or lower orders of society; talent of a high order
order
To give an order to; to command; as, to order troops to advance
order
A command; a mandate; a precept; a direction
order
A request to deliver specified quantities of goods or to render specific services Order line Each line on a customer's purchase order An order line always contains one Stock Keeping Unit (SKU) only, but the number may vary
order
A body of persons having some common honorary distinction or rule of obligation; esp
order
Temporary in nature and used for many purposes: setting up investigative committees ( as distinguished from commissions), changes in rules and other parliamentary uses Formal motion in writing
order
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list"
order
To put in order; to reduce to a methodical arrangement; to arrange in a series, or with reference to an end
order
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
order
a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London" a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc
order
issue commands or orders for
order
a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge); "a friend in New Mexico said that the order caused no trouble out there"
order
{i} arrangement; instruction; command; request for something; religious group; brotherhood, fraternity; particular social club; (Biology) main taxonomic category which ranking is under class and above family
order
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list" (architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude" a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers" a body of rules followed by an assembly (often plural) a command given by a superior (e
order
In the context of sensemaking, order refers to an organization or structure of information For example, an order might be an organization of elements into disjoint or overlapping classes, arrangement into a taxonomy, an organization in terms of objects and attributes, organization in terms of a table, or a precedence relation The term order is more general than the term ordering See also structuring
order
Of intellectual notions or ideas, like the topics of a discource
order
To give an order for; to secure by an order; as, to order a carriage; to order groceries
order
An ecclesiastical grade or rank, as of deacon, priest, or bishop; the office of the Christian ministry; often used in the plural; as, to take orders, or to take holy orders, that is, to enter some grade of the ministry
order
Right arrangement; a normal, correct, or fit condition; as, the house is in order; the machinery is out of order
order
To give orders; to issue commands
order
A direction of the adjudicating body on some matter
order
arrange thoughts, ideas, temporal events, etc ; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times"
order
An instruction to purchase or sell an option, first transmitted to a broker office, and then submitted to the exchange floor for execution
order
A negotiable document Surrender of the original property endorsed is required by transportation lines upon delivery of the freight, in accordance with its terms
order
a number of vertices in a graph
order
(often plural) a command given by a superior (e g , a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
order
A mandate or command given by a governmental authority, as in a court order or an executive order (e g , DOE order) An executive order also may be called a "directive "
order
"I gave the waiter my order"
order
a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc ); "I gave the waiter my order"
order
a body of religious persons or aggregate of convents living under a common rule; as, the Order of the Bath; the Franciscan order
order
A direction to carry out an action that has already been agreed to by the House Orders can be addressed to committees, or individual Members, or officials of the House When the House commands, it is by an "order," but fact, principles, and the Members' own opinions and purposes are expressed in the form of resolutions
order
a power of polynomial function in an electronic circuit's block, such as a filter, an amplifier, etc
order
bring order to or into; "Order these files"
order
a document that requires the discharger to take specific action with an associated deadline It is authorized by statute, binding on the recipient, and directly enforceable by prosecution
order
place in a certain order; "order these files"
order
correct or proper actions or conduct in meetings of a house or committee a decision of the Senate or the House of Representatives by which the houses direct their committees, members, officers and their own actions
order
a formal association of people with similar interests; "he joined a golf club"; "they formed a small lunch society"; "men from the fraternal order will staff the soup kitchen today"
order
Hence, to regulate; to dispose; to direct; to rule
order
a military or law enforcement officer that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
order
In biology, a category that's part of the scientific system for grouping together related plants, animals and other organisms (kingdom, phylum, class, order, family, genus, species) Order is the category that ranks below a class and above a family
order
(usually plural) the status or rank or office of a Christian clergyman in an ecclesiastical hierarchy; "theologians still disagree over whether `bishop' should or should not be a separate order"
order
a body of rules followed by an assembly (often plural) a command given by a superior (e
order
a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order"
order
established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order"
order
Regular arrangement; any methodical or established succession or harmonious relation; method; system Of material things, like the books in a library
order
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities that commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
order
Good arrangement; opposite to chaos
orderliness
Избранное