order, regualrity, rule, manner

listen to the pronunciation of order, regualrity, rule, manner
Английский Язык - Турецкий язык

Определение order, regualrity, rule, manner в Английский Язык Турецкий язык словарь

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Çek birine para ödeme yöntemidir. - A check is a method of paying money to somebody.

Bu iki yöntemden biri doğrudur. - One of these two methods is right.

method
metot

Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir. - In the last analysis, methods don't educate children; people do.

Yeni metot ideal olmanın dışında bir şeydi. - The new method was anything but ideal.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

method
tertip
method
{i} metod

Senin metodlarınla hiçbir şekilde aynı fikirde değilim. - I don't agree with your methods at all.

Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı. - The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.

method
{i} tarz
Английский Язык - Английский Язык
{n} method
order, regualrity, rule, manner
Избранное