one of the dinosauria

listen to the pronunciation of one of the dinosauria
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one of the dinosauria в Английский Язык Турецкий язык словарь

dinosaur
dinozor

Bir bakıma uzun boyunlu ve dişsiz çok büyük çenesi olan dev dinozorlar gibi şu görüntüler ortaya çıktı. - Those shadows appeared in a way like giant dinosaurs, with a long neck and a very big jaw without teeth.

Dinozorların çok uzun zaman önce nesilleri tükenmiştir. - Dinosaurs became extinct a very long time ago.

dinosaur
dinosor
dinosaur
{i} dinazor
dinosaur
mezozoik çağda yaşamış olan ve bu gün yalnız fosilleri bulunan çok büyük bir cins sürüngen
Английский Язык - Английский Язык
dinosaur
dinosaurian
one of the dinosauria
Избранное