one of the dinosauria

listen to the pronunciation of one of the dinosauria
İngilizce - Türkçe

one of the dinosauria teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dinosaur
dinozor

Dinozorların çok uzun zaman önce nesli tükendi. - Dinosaurs died out a very long time ago.

Dinozorların çok uzun zaman önce nesilleri tükenmiştir. - Dinosaurs became extinct a very long time ago.

dinosaur
dinosor
dinosaur
{i} dinazor
dinosaur
mezozoik çağda yaşamış olan ve bu gün yalnız fosilleri bulunan çok büyük bir cins sürüngen
İngilizce - İngilizce
dinosaur
dinosaurian
one of the dinosauria