on one's own

listen to the pronunciation of on one's own
Английский Язык - Турецкий язык
kendi kendine
kendi başına, başkasından yardım görmeden. on one's own initiative kendi inisiyatifini kullanarak
yalnızca
yalnız
yardımsız
tek başına
kimseye bağımlı olmadan, tek başına, bağımsız olarak
kendi hesabına
başlıbaşına
kendi adına
on my own
kendi kendime

İşi kendi kendime bitirdim. - I finished the job on my own.

on my own
(Bilgisayar) tek başıma

Bu son birkaç ay tek başımayım. - I've been on my own these past few months.

Bu aylarda tek başımaydım. - I was on my own during these months.

on his own
kendinden sorumlu
on his own
kendi başına

Tom onu kendi başına yaptı. - Tom did that on his own.

Tom şu anda kendi başına. - Tom is on his own now.

on his own
kendi kendine kalmış
on your own
(Askeri) kendi başınıza

Böyle kendi başınıza gitmenizden hoşlanmıyorum. - I don't like you going off on your own like this.

Bunu kendi başınıza yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? - Do you think you can do that on your own?

on your own
(Askeri) müstakil olarak
on your own
(Askeri) kendi hesabınıza
on your own
kendi kendine
on their own
kendi kendilerine

Tom ve Mary onu kendi kendilerine yapıyorlar. - Tom and Mary are doing that on their own.

be on one's own
başının çaresine bakmak
be on one's own
başkasından yardım görmeden geçinmek/rızkını kazanmak, kendi kendini geçindirmek, başının çaresine bakmak
be on one's own
kendi kendini geçindirmek
be on one's own
tek başına olmak
be on one's own
yalnız başına kalmak
on one's own

  Турецкое произношение

  ôn wʌnz ōn

  Синонимы

  on one's tod

  Произношение

  /ˈôn ˈwənz ˈōn/ /ˈɔːn ˈwʌnz ˈoʊn/

  Видео

  ... Now, one doesn't need to depend on one's own personal experience. ...
  ... involve better understanding ideas, putting forth ideas, urging one’s own ideas while ...

  Слово дня

  fauntleroy
Избранное