offing

listen to the pronunciation of offing
Английский Язык - Турецкий язык
açık deniz
engin
sahilden ölçülen deniz mesafesi
in the offing yakında
sahilden görülen açık deniz
pek uzak olmayan
off
kapalı

Işık kapalı iken uyudum. - I slept with the light off.

Gazın kapalı olup olmadığına bak. - See if the gas is turned off.

off
dışında

Tom kampüs dışında yaşıyor. - Tom lives off-campus.

Tom gelecek pazartesiye kadar ofisin dışında olacak. - Tom will be out of the office until next Monday.

of
-in
of
ın
of
in
off
{s} uzak

Diğer insanlar her zaman konudan uzaklar. - Other people are always off the point.

Tom çantalarını bagaja koydu, sonra arabaya bindi ve arabayla uzaklaştı. - Tom put his bags in the trunk, then hopped in the car and drove off.

off
{s} sapa

Belki kendi yolumdan sapacağım. - Maybe I'll just wander off on my own.

Sapa kaplıcaları severim. - I like hot springs that are off the beaten track.

off
{s} ters

Arabamızda ters giden bir şey olmalı; motordan duman çıkıyor. - Something must be wrong with our car; the engine is giving off smoke.

off
{s} öteki
of
of oneself kendiliğinden
off
ayrılmış
off
{s} çıkmış

Tom geçen hafta izne çıkmış olmalı. - Tom must've had time off last week.

Sen yoldan çıkmışsın. - You are way off the track.

of
{e} -in: the properties of light ışığın özellikleri. the works of Shakespeare Shakespeare'in eserleri
in the offing
Yakın gelecekte
OF
(Askeri) subay (NATO) (officer (NATO))
of
kendi hakkında
of
ile ilgili
of
den
of
-den
of
inmek
of
beklenildiği gibi
of
olan
off
zayıf

Senin aksanın iyi ama telaffuzun biraz zayıf. - Your accent's good, but your pronunciation's a little bit off.

off
soğutmak
off
indirim

Biraz indirim yapabilir misiniz? - Could you knock a little off the price?

Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz. - We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.

off
çıkarmak

Tom gömleğini çıkarmak zorunda değildi. - Tom didn't have to take off his shirt.

Hanımefendilerin huzurunda şapkalarınızı çıkarmak zorundasınız. - You must take off your hats in the presence of ladies.

off
dışanya
off
kalkmak

Uçak Paris için kalkmak üzere. - The plane is about to take off for Paris.

Uçak kalkmak üzereydi. - The plane was about to take off.

off
yok
off
dışarda
off
açık

Rüzgar durduktan sonra, tekneyle açık denize yelken açalım. - After the wind has stopped, let's sail the boat off to the open sea.

Önerimi açıkça reddetti. - He rejected my offer flatly.

off
dışarı

Tüm ışıkların kapatıldığından emin ol dışarıya çıkmadan önce. - Make sure to turn off all the lights before going out.

Dışarı çıkmadan önce gazı kapatmayı unutmayın. - Don't forget to turn off the gas before going out.

off
ayrılan

Tom çoğunlukla ofisten ayrılan son kişidir. - Tom is often the last one to leave the office.

Tom ofisten ayrılan son kişiydi. - Tom was the last one to leave the office.

off
isteksiz

Tom önerimizi kabul etmek için isteksiz görünüyor. - Tom seems to be unwilling to accept our offer.

Tom ona teklif ettiğimiz rüşveti kabul etmek için isteksiz görünüyor. - Tom seems to be unwilling to accept the bribe we're offering him.

off
(Denizbilim) açığa çıkmak
off
-den
off
indirmek
off
kesilmiş

Tom ofisin etrafında kafası kesilmiş bir tavuk gibi koşuyordu. - Tom has been running around the office like a chicken with its head cut off.

Ofise vardığımda, beni bekleyen bir sürü işim vardı. Kafası kesilmiş bir tavuk gibi oradan oraya koşuşturuyordum. - When I got to the office, I had tons of work waiting for me. I was running around like a chicken with its head cut off.

off
-den uzak
off
cansız
off
açıkta
off
(Bilgisayar) kapattı

Isıtıcıyı kapattın mı? - Did you turn off the heater?

Filmi daha önce gördüğüm için televizyonu kapattım. - I turned off the TV because I had seen the movie before.

off
ileride
off
azalmak
off
dışta
off
soğumuş
off
işlemez durumda
off
az (bir olasılık)
off
çalışmaz
off
(Denizbilim) alarga
off
yanılmak
off
kokmuş
off
dış

O ofisten dışarı fırladı. - He rushed out of the office.

Konunun dışına çıktın. - You are off the point.

off
açıklarında

Dalgıçlar Florida sahili açıklarında binlerce İspanyol altın sikkesi buldu. - Divers have found hundreds of Spanish gold coins off the coast of Florida.

Balina, Wakayama kıyılarının açıklarında bulundu. - The whale has been found off the coast of Wakayama.

of
{e} -li: a man of talent hünerli bir
be in the offing
-mek üzere olmak
be in the offing
eli kulağında olmak
in the offing
enginlerde
in the offing
açık denizde
of
-nın
of
-ın
of
(edat) -in
of
-nin
off
-den ayrılan
off
(pul/vb.) sahibi
off
yakınında

Sami bir benzin istasyonunun yakınında bir polis memuru tarafından tespit edildi. - Sami was spotted by a police officer near a gas station.

O, çalıştığı ofis yakınında öğle yemeği yer. - She eats lunch near the office where she works.

off
uzakta

Biz kıyıdan yaklaşık 3 kilometre uzaktayız. - We're about three kilometers off shore.

Uzakta bir silahın patladığını duydum. - They heard a gun go off in the distance.

off
kaba

Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim. - I was offended by her crude manners.

Dan kabaca polis memuruna hakaret etti. - Dan rudely insulted a police officer.

off
(yiyecek/içecek) bozulmuş
off
vazgeçilmiş
off
sapan
off
suya düşmüş
off
izinli

Polis vurularak öldürüldüğünde izinliydi. - The policeman was off duty when he was shot to death.

O, birkaç günlüğüne izinlidir. - He is off work for a few days.

off
-dan
of
yüzünden
of
{e} li
off
{s} sağdaki
OF
(Ticaret) Ocean Freight: Navlun
in the offing
(deyim) Yakında, pek uzak olmayan (olay)
of
a man of talent hüner sahibi adam
of
misi
of
nin
be in the offing
yakın olmak (zaman)
in the offing
eli kulağında
in the offing
olması yakın
in the offing
(deyim) olmasi muhtemel,olabilicek olan
of
of course tabii
of
edat nin
of
itibarlı
of
of note önemli
off
(Askeri) CARRIAGE FIRE CONTROL EQUIPMENT: AYRI TAŞINAN ATIŞ İDARE MALZEMESİ: Silahın ateşini idare etmek için lüzumlu olan ve ayrı taşınan komuta aleti, nişan dairesi ve gözetleme aletleri gibi atış idare malzemesi
off
durmuş
off
devre dışı
off
haricinde
off
{s} yorgun

Tom gerçekten yorgundu. O saat dokuzda ışığı kapadı ve birkaç dakika içinde hızla uykuya daldı. - Tom was really tired. He turned off the light at nine and was fast asleep within minutes.

Tom hararetli ve yorgun görünüyordu, ona soğuk bir içecek teklif edip, oturup dinlenmesini söyledim. - Tom looked hot and tired, so I offered him a cold drink and told him to sit down and rest.

off
geçersiz
off
baş

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

off
dan

Dan olay yerine varan ilk polis memuruydu. - Dan was the first officer to arrive at the crime scene.

Dan arabasına bindi ve uzaklaştı. - Dan got into his car and drove off.

off
kopuk
off
defol

İlgilenmiyorum. Defol git. - I'm not interested. Buzz off.

off
kötü

Bu gaz kötü bir koku verir. - This gas gives off a bad smell.

Hava kötüleştiği için, kalkış ertelendi. - The weather getting worse, the departure was put off.

off
başlangıç

Kötü bir başlangıç yaptık. - We got off on the wrong foot.

Biz iyi bir başlangıç yaptık. - We're off to a good start.

off
den

Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. - The mobile phone you have dialed is either switched off or outside the coverage area, please try again later.

Dengesini kaybetti ve bisikletinden düştü. - He lost his balance and fell off his bicycle.

off
uzağa
off
tamamen

teklif ettiğin şey tamamen deli saçması! - It's utter nonsense what you offer!

Tom'un sorusu Mary'yi tamamen hazırlıksız yakaladı. - Tom's question caught Mary completely off-guard.

off
öldürmek

Mafya rakip gangsteri öldürmek için kendi planları üzerinde onu içeriye aldı. - The mafia let him in on their plans to knock off a rival gangster.

Gangasterler bir rakip çete liderini öldürmek için planları gereği onun içeri girmesine izin verdiler. - The gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader.

off
çıkmış/bitmiş/bozuk/kötü
off
sahibi

Tom'unki ile aynı ofiste bir iş sahibi olmak ister misin? - Do you really want a job in the same office as Tom?

Dediklerine göre ev sahibinin zamanında hali vakti yerindeymiş. - They say the landlord used to be well off.

off
adv.dışarı: adj.dışarda,kapalı
off
olası

Uzmanlar üç olası açıklama teklif etti. - Experts have offered three possible explanations.

Binlerce olasılık bizi yeni bir hayata davet ediyor. - Life offers us millions of possibilities.

off
kesik

Bu sabahtan beri elektrik kesik. - The power has been cut off since this morning.

Şu an elektrikler kesik. - The electricity is off at the moment.

off
öteye; ötede. s
off
çalışmayan
off
{s} çıkarılmış
off
kapalı yok
off
ileriye; ileride
off
kesat (iş)
off
{s} bozuk

Peter'in ofisindeki yazıcı bozuk ve artık yazdırmıyor. - The printer in Peter's office is broken and doesn't print anymore.

Ofisimdeki yazıcı bozuktur. - The printer in my office is broken.

off
gitmiş

Allah aşkına o, günün bu saatinde nereye gitmiş olabilir. - Where on earth can he have gone off to at this time of day?

off
sönmüş
off
from the off başlangıçtan beri
off
ertelenmiş

Oyun önümüzdeki haftaya kadar ertelenmiş olabilir. - The game may have been put off till next week.

off
argo başlangıç
off
uzak, zayıf, az bir
off
bozulmuş
off
Xoff öteye/ötede
off
yanlış (ölçü)
the offing
denizin açığı
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение offing в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Of
(Osmanlı Dönemi) ÜFF
of
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk gibi duyguları bildiren bir söz: "Of, bıktım artık! Of, kolum acıdı! Bu da ne karışık bir rüya imiş, diye söyleniyordu."- A. Ş. Hisar
of
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk gibi duyguları bildirir
Английский Язык - Английский Язык
The distance that a ship at sea keeps away from land, often because of navigational dangers, fog and other hazards; a position at a distance from shore

We beat off shore during the whole of the night, when the weather moderated, and at daybreak we found out that we had not gained much offing, in consequence of the current….

Present participle of off
The area of the sea in which a ship can be seen in the distance from land, excluding the parts nearest the shore, and beyond the anchoring ground

That's the Grampus's crew. I seed her reported in the offing this morning; a three years' voyage, and a full ship.

The foreseeable future. Chiefly in the phrase in the offing
{n} a sea-term for the open or full sea
the part of the sea that can be seen from the shore and is beyond the anchoring area; "there was a ship in the offing" the near or foreseeable future; "there was a wedding in the offing
To seaward, a safe distance from shore
The distant part of the sea visible from the shore
{i} distant part of the sea visible from the shore; remote place far from the shore, high seas
Distance from land
the near or foreseeable future; "there was a wedding in the offing
the near or foreseeable future; "there was a wedding in the offing"
the part of the sea that can be seen from the shore and is beyond the anchoring area; "there was a ship in the offing"
Implies out at sea, or at a good distance from the shore, where there is deep water and no need for a pilot to conduct the ship
If you say that something is in the offing, you mean that it is likely to happen soon. A general amnesty for political prisoners may be in the offing. = imminent. be in the offing to be likely to happen soon (offing (17-20 centuries), from off)
That part of the sea at a good distance from the shore, or where there is deep water and no need of a pilot; also, distance from the shore; as, the ship had ten miles offing; we saw a ship in the offing
The distance that a ship at sea keeps away from land because of navigational dangers, fog and other hazards
OF
Old French
in the offing
At a distance, but visible

The moment I saw the man standing there, registering respectful attention, a weight seemed to roll off my mind. I felt like a lost child who spots his father in the offing. There was something about him that gave me confidence.

in the offing
Within the area of the sea known as the offing; at a considerable distance from land, but visible from shore, often in reference to an approaching ship

There were several small islands in the offing.

in the offing
Soon to come; likely to happen; in the foreseeable future; projected to occur; on the horizon; in the wind

We have known wives to forget that they had husbands…, especially when they supposed that a tax bill or a notification to do military duty might be in the offing!.

of
Expressing possession

It amounts to knocking on the door of No 10 then running away.

of
Introducing subject matter

The same secludedness and isolation to which the schoolmaster whale betakes himself in his advancing years, is true of all aged Sperm Whales.

of
Expressing origin

Lib Dems were appalled by Mr Boles’s offer, however kindly meant: the party is so frightened of losing its independence under Mr Clegg that such a pact would “kill” him, says a senior member.

of
Expressing composition, substance

I'm having a bitch of a day, he says, after ordering a restorative pint of Guinness and flopping down in a seat by the front window.

of
Common misspelling of 've

You couldn't of known, Livio says.

of
Having partitive|partitive]] effect

In its flattering way, the press tried to invest this habit of Bush's with the sense that it was indicative of a particularly sharp wit.

of
Expressing separation

He was kindly treated by the people at Saco, and recovered of his wounds.

of
Expressing direction

Fellow Democrats, he began, I left Washington at a quarter of two this morning.....

of
Forming the "objective genitive"

Antifeminism has been a credible cover and an effective vehicle because the hatred of women is not politically anathema on either the Right or the Left.

of
Expressing agency

Morrissey's spokesperson says he is considering the offer. It would perhaps be rude of him to decline.

of
Expressing qualities or characteristics

A police car, traveling southbound at a speed of 40.0 m/s, approaches with its siren producing sound at a frequency of 2 500 Hz.

off
To kill

He got in the way so I had him offed.

off
Away from or not on

He's off the computer, but he's still on the phone.; Keep off the grass.

off
Into a state of non-operation; into a state of non-existence

die off.

off
Used to indicate movement away from a position on

I took it off the table.; Come off the roof!.

off
Placed after a number (of products or parts, as if a unit), in commerce or engineering

I'd like to re-order those printer cartridges, let's say 5-off.

off
Out of the possession of

He didn't buy it off him. He stole it off him.

off
rancid, rotten

This milk is off!.

off
Less than normal, in temperament or in result

sales are off this quarter.

off
In a direction away from the speaker or object

The book fell off the table.

off
To switch off

Can you off the light?.

off
Distant from

We're just off the main road.; ''The island is 23 miles off the cape.

off
in, or towards the half of the field away from the batsman's legs; the right side for a right-handed batsman
off
No longer wanting or taking

He's been off his feed since Tuesday.; He's off his meds again.

off
Disconnected or subtracted from

We've been off the grid for three days now.; He took 20% off the list price.

off
farther or more distant
of
{p} concerning, among, according to, by, in, from
off
{a} signifying distance, not on or near, from
Of
juncaceous
of
{e} belonging to; native to; on, upon; characterized by; separated from; coming from (a direction)
of
An abbreviation representing an open-face watch, which is a watch with a cover on the reverse and a crystal only over the face on the obverse
of
You use of after some verbs to indicate someone or something else involved in the action. He'd been dreaming of her Listen, I shall be thinking of you always Her parents did not approve of her decision
of
Connects a noun derived from a verb with the object of that verb
of
You can use of to say what time it is by indicating how many minutes there are before the hour mentioned. At about a quarter of eight in the evening Joe Urber calls We got to the beach at five of one in the afternoon
of
of WEAK STRONG In addition to the uses shown below, of is used after some verbs, nouns, and adjectives in order to introduce extra information. Of is also used in phrasal prepositions such as `because of', `instead of' and `in spite of', and in phrasal verbs such as `make of' and `dispose of'
of
Before
of
You use of after words and phrases referring to quantities or groups of things to indicate the substance or thing that is being measured. 7.6 litres of pure alcohol. dozens of people. billions of dollars. a collection of short stories
of
You use of after nouns referring to actions to specify the person or thing that is affected by the action or that performs the action. For example, `the kidnapping of the child' refers to an action affecting a child; `the arrival of the next train' refers to an action performed by a train. the reduction of trade union power inside the party. the assessment of future senior managers. the death of their father
of
Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven
of
Denoting the agent, or person by whom, or thing by which, anything is, or is done; by
of
You use of after a noun such as `month' or `year' to indicate the length of time that some state or activity continues. eight bruising years of war The project has gone through nearly a dozen years of planning
of
Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water
of
Denoting relation to place or time; belonging to, or connected with; as, men of Athens; the people of the Middle Ages; in the days of Herod
of
You use of to specify an amount, value, or age. Last Thursday, Nick announced record revenues of $3.4 billion He has been sentenced to a total of 21 years in prison since 1973 young people under the age of 16 years
of
You use of before a word referring to the person who performed an action when saying what you think about the action. This has been so nice, so terribly kind of you That's certainly very generous of you Tony
of
You use of to combine two nouns when the first noun identifies the feature of the second noun that you want to talk about. The average age of the women interviewed was only 21.5. the population of this town The aim of the course is to help students to comprehend the structure of contemporary political and social systems
of
You use of after a noun which specifies a particular part of something, to introduce the thing that it is a part of. the other side of the square We had almost reached the end of the street. the beginning of the year Edward disappeared around 9.30pm on the 23rd of July. the core of the problem
of
You use of after a noun which describes someone or something, to introduce the person or thing you are talking about. an awkward, slow-moving giant of a man
of
You use of to combine two nouns, or a noun and a present participle, when the second noun or present participle defines or gives more information about the first noun. She let out a little cry of pain. the problem of a national shortage of teachers. an idealized but hazy notion of world socialism. the recession of 1974-75
of
Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity
of
Denoting identity or equivalence; used with a name or appellation, and equivalent to the relation of apposition; as, the continent of America; the city of Rome; the Island of Cuba
of
Original finish May be plastic, resin, or china, and are shown without altering their appearance as they came from the factory
of
Oil filters
of
Belonging to or associated with. When applied to a person or persons, the possessive is generally used
of
Containing, comprising or made from; may be used directly with a verb or adjectival phrase
of
1) as part in the whole -- "What is 75% of 210?" (131) 2) as a group -- " the ratio of worm-users to minnow-users was five to two " (200)
of
prep of [OE of]
of
(prep ) Xo, tsoh; ok, ohkh; Usage Note: See General Grammar for the usage of each of these words
of
Denoting passage from one state to another; from
of
You use of to indicate the materials or things that form something. local decorations of wood and straw. loose-fitting garments of linen. a mixture of paint-thinner and petrol
of
Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company
of
Raenglish | adronato
of
You use of after the name of someone or something to introduce the institution or place they belong to or are connected with. the Prince of Wales. the Finance Minister of Bangladesh
of
Denoting reference to a thing; about; concerning; relating to; as, to boast of one's achievements
of
If something is more of or less of a particular thing, it is that thing to a greater or smaller degree. Your extra fat may be more of a health risk than you realize As time goes by, sleeping becomes less of a problem
of
Connects a quantifier with the thing quantified
of
Optional Form Source: US EPA
of
You use of after a count noun and before an uncount noun when you want to talk about an individual piece or item. a blade of grass Marina ate only one slice of bread With a stick of chalk he wrote her order on a blackboard
of
You use of after some adjectives to indicate the thing that a feeling or quality relates to. I have grown very fond of Alec His father was quite naturally very proud of him I think everyone was scared of her
of
Denoting nearness or distance, either in space or time; from; as, within a league of the town; within an hour of the appointed time
of
You use of after a noun referring to a container to form an expression referring to the container and its contents. Conder opened another bottle of wine a box of tissues. a packet of cigarettes. a roomful of people
of
prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by
of
Connects a jurisdiction to its name
of
You use of to indicate a characteristic or quality that someone or something has. She is a woman of enviable beauty. a matter of overwhelming importance
of
Degrees, Farenheit; a temperature scale
of
Indicates the age of a person
of
In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood
of
During; in the course of
of
Outfield, Outfielder
off
When you get off a bus, train, or plane, you come out of it or leave it after you have been travelling on it. Don't try to get on or off a moving train! As he stepped off the aeroplane, he was shot dead. on Off is also an adverb. At the next stop the man got off too and introduced himself
off
The horse's right side The side of the horse that faces east when the animal is walking north Opposite of near
off
If you get something off someone, you obtain it from them. I don't really get a lot of information, and if I do I get it off Mark `Telmex' was bought off the government by a group of investors. = from
off
not in operation or operational; "the oven is off"; "the lights are off" (of events) no longer planned or scheduled; "the wedding is definitely off" below a satisfactory level; "an off year for tennis"; "his performance was off" in an unpalatable state; "sour milk" no longer on or in contact or attached; "clean off the dirt"; "he shaved off his mustache" at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century
off
not performing or scheduled for duties; "He's off every Tuesday"; "he was off duty when it happened"; "an off-duty policeman"
off
Board (OB) A transaction of a listed stock which is not completed on a national exchange, or a transaction of an over-the-counter stock (OTB) Yahoo shows these stocks as OTC-OB - Over the Counter Off Board
off
If something is a long time off, it will not happen for a long time. An end to the crisis seems a long way off The required technology is probably still two years off
off
(1) (B) down; set
off
{f} leave, go away; (Slang) kill, murder, slaughter, bump off
off
{e} from; up from; so as to get out or come out of (bus, train, etc.); reduced by (e.g.: "This week all the shirts are 10% off"); so as to get rid of or remove something (i.e.: "The stain will come off your dress")
off
On the farther side; most distant; on the side of an animal or a team farthest from the driver when he is on foot; in the United States, the right side; as, the off horse or ox in a team, in distinction from the nigh or near horse or ox; the off leg
off
When you take off clothing or jewellery that you are wearing, you remove it from your body. He took off his spectacles and rubbed frantically at the lens He hastily stripped off his old uniform and began pulling on the new one
off
{i} deactivated state, closed condition (about an appliance, device, etc.)
off
in, or towards the half of the field away from the batsmans legs; the right side for a right-handed batsman
off
at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century"
off
Away; begone; a command to depart
off
(of events) no longer planned or scheduled; "the wedding is definitely off"
off
When something such as a machine or electric light is off, it is not functioning or in use. When you switch it off, you stop it functioning. As he pulled into the driveway, he saw her bedroom light was off We used sail power and turned the engine off to save our fuel The microphones had been switched off. on
off
down with; at a distance; from here; completely; discontinued
off
Denoting opposition or negation
off
Offensive Rebounds
off
If you keep off a subject, you deliberately avoid talking about it. Keep off the subject of politics Keep the conversation off linguistic matters
off
If you have time off or a particular day off, you do not go to work or school, for example because you are ill or it is a day when you do not usually work. The rest of the men had the day off She was sacked for demanding Saturdays off I'm off tomorrow The average Swede was off sick 27 days last year. Off is also a preposition. He could not get time off work to go on holiday
off
Object File Format vector graphics
off
in an unpalatable state; "sour milk"
off
rotten
off
If you go off, you leave a place. He was just about to drive off when the secretary came running out She gave a hurried wave and set off across the grass She was off again. Last year she had been to Kenya. This year it was Goa When his master's off traveling, Caleb stays with Pierre's parents
off
A term meaning that certain bets will not be at risk on the next roll of the dice
off
If something is a long way off, it is a long distance away from you. Florida was a long way off Below you, though still 50 miles off, is the most treeless stretch of land imaginable. = away
off
If something such as an agreement or a sporting event is off, it is cancelled. Until Pointon is completely happy, however, the deal's off Greenpeace refused to call off the event. on
off
Denoting a leaving, abandonment, departure, abatement, interruption, or remission; as, the fever goes off; the pain goes off; the game is off; all bets are off
off
If you are off something, you have stopped liking it. I'm off coffee at the moment Diarrhoea can make you feel weak, as well as putting you off your food
off
inoperative, disabled
off
If something happens on and off, or off and on, it happens occasionally, or only for part of a period of time, not in a regular or continuous way. I was still working on and off as a waitress to support myself We lived together, off and on, for two years
off
If you keep off a street or piece of land, you do not step on it or go there. Locking up men does nothing more than keep them off the streets The local police had warned visitors to keep off the beach at night. Off is also an adverb. a sign saying `Keep Off'
off
This tasting term indicates undesirable flavors or aromas in the alcohol
off
If food has gone off, it tastes and smells bad because it is no longer fresh enough to be eaten. Don't eat that! It's mouldy. It's gone off! = bad
off
If someone is off something harmful such as a drug, they have stopped taking or using it. She felt better and the psychiatrist took her off drug therapy
off
{ü} away with you! stand down! (expression of dismissal)
off
If you live off a particular kind of food, you eat it in order to live. If you live off a particular source of money, you use it to live. Her husband's memories are of living off roast chicken and drinking whisky Antony had been living off the sale of his own paintings. = on
off
Line: Not connected to the server Users can now only access Agendas downloaded to the local database
off
A beer with flavors not common to acceptable beers; also defective
off
In a general sense, denoting from or away from; as: Denoting distance or separation; as, the house is a mile off
off
below a satisfactory level; "an off year for tennis"; "his performance was off"
off
{s} closed, deactivated (machine, appliance, etc.); canceled; secondary (road); free from work (day, etc.); right (side of the road); bad, rotten (food); small in level, remote
off
at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century
off
Two-byte parameter in the disk parameter block at DPB + 13 bytes This value specifies the number of reserved system tracks The disk directory begins in the first sector of track OFF
off
Pressing this key turns the scale off
off
off In addition to the uses shown below, off is used after some verbs and nouns in order to introduce extra information. Off is also used in phrasal verbs such as `get off', `pair off', and `sleep off'
off
not in operation or operational; "the oven is off"; "the lights are off"
off
Do not use automatic time stepping
off
Not on; away from; as, to be off one's legs or off the bed; two miles off the shore
off
This can refer to the aroma or flavors It's a wine that's not quite right
off
from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away from there"; "sent the children away to boarding school"; "the teacher waved the children away from the dead animal"; "went off to school"; "they drove off"; "go forth and preach"
off
Slang: down; set; Slang: off-side
off
If there is money off something, its price is reduced by the amount specified. Simons Leatherwear, 37 Old Christchurch Road. 20 per cent off all jackets this Saturday. discounts offering thousands of pounds off the normal price of a car. Off is also an adverb. I'm prepared to knock five hundred pounds off but no more
off
Designating a time when one is not strictly attentive to business or affairs, or is absent from his post, and, hence, a time when affairs are not urgent; as, he took an off day for fishing: an off year in politics
off
no longer on or in contact or attached; "clean off the dirt"; "he shaved off his mustache"
off
Denoting the action of removing or separating; separation; as, to take off the hat or cloak; to cut off, to pare off, to clip off, to peel off, to tear off, to march off, to fly off, and the like
off
to murder
off
officer

Aren't you a police officer? - Aren't you a police officer?

off
If something is situated off a place such as a coast, room, or road, it is near to it or next to it, but not exactly in it. The boat was anchored off the northern coast of the peninsula Lily lives in a penthouse just off Park Avenue
off
Denoting a different direction; not on or towards: away; as, to look off
off
from

I've just returned from the post office. - I have just returned from the post office.

Muriel is making a poor living from her part-time job. - Muriel is living poorly off of her part-time job.

off
The side of the field that is on the right of the wicket keeper
off
If something is taken off something else or moves off it, it is no longer touching that thing. He took his feet off the desk I took the key for the room off a rack above her head Hugh wiped the rest of the blood off his face with his handkerchief. = from Off is also an adverb. Lee broke off a small piece of orange and held it out to him His exhaust fell off six laps from the finish
off
If a machine runs off a particular kind of fuel or power, it uses that power in order to function. The Auto Compact Disc Cleaner can run off batteries or mains
off
A designation that a bet is not working on a particular roll
offings
plural of offing
Турецкий язык - Английский Язык

Определение offing в Турецкий язык Английский Язык словарь

of
{ü} phew
of
{ü} humph
off
{f} live
of
sigh
of
pish
of
of of
of
{ü} pooh
of
{ü} ah
of
{ü} pshaw
of
{ü} ugh
of
{ü} whew
of
{ü} ouch
of
{s} symptomatic
of
{f} smack
of
{i} avoidance
of
{i} observance
of
Ouch!/Ow!
of
Oof!
of
Ugh!; sigh
of
{i} resumption
offing

  Расстановка переносов

  of·fing

  Турецкое произношение

  ôfîng

  Произношение

  /ˈôfəɴɢ/ /ˈɔːfɪŋ/

  Этимология

  () 1717. C.1600, off +‎ ing. Early texts also use offin or offen (compare German offen).

  Слово дня

  acumen
Избранное