not allowed, out of bounds

listen to the pronunciation of not allowed, out of bounds
Английский Язык - Турецкий язык

Определение not allowed, out of bounds в Английский Язык Турецкий язык словарь

off limits
(Askeri) YASAK BÖLGE: Genellikle, askeri sahaların dışında kalan ve resmi iş haricinde, askeri şahısların girmeleri yasak olan yer veya mevki. Bu bölge askeri inzibat muhafazasında olabilir. Buna "off limits area" da denir
off limits
yasak bölge

Bu bina şimdi yasak bölgededir. - This building is off limits now.

Bu alan halka yasak bölge. - This area is off limits to the public.

off limits
(deyim) yasak bolge
Английский Язык - Английский Язык
off limits
not allowed, out of bounds
Избранное