not accurately determined or determinable

listen to the pronunciation of not accurately determined or determinable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение not accurately determined or determinable в Английский Язык Турецкий язык словарь

indeterminate
{s} kararsızlık
indeterminate
kesin olmayan
indeterminate
ortada
indeterminate
{s} süresi belirsiz
indeterminate
{s} belirsiz
indeterminate
{s} sınırsız, belirsiz, bellisiz
indeterminate
indeter
indeterminate
{s} kuşkulu
indeterminate
{s} belli olmayan
indeterminate
{s} tereddüd
indeterminate
indeterminatelybelirsiz olarak
indeterminate
bellisiz
indeterminate
indeterminate sentence süresi belirsiz ve suçlunun davranışlarına bağlı olan hapis cezası
Английский Язык - Английский Язык
indeterminate
indeterminant
not accurately determined or determinable

  Расстановка переносов

  not ac·cu·rate·ly de·ter·mined or de·ter·mi·na·ble

  Турецкое произношение

  nät äkyırıtli dîtırmınd ır dîtırmınıbıl

  Произношение

  /ˈnät ˈakyərətlē dəˈtərmənd ər dəˈtərmənəbəl/ /ˈnɑːt ˈækjɜrətliː dɪˈtɜrmənd ɜr dɪˈtɜrmənəbəl/

  Слово дня

  publican
Избранное