merely states what is going on

listen to the pronunciation of merely states what is going on
Английский Язык - Турецкий язык

Определение merely states what is going on в Английский Язык Турецкий язык словарь

describe
{f} tanımlamak

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

Bunu tanımlamak bile zor. - It's hard to even describe.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti. - Tom described the problem in detail.

İdeal kahvaltını tarif et. - Describe your ideal breakfast.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
Английский Язык - Английский Язык
describe
merely states what is going on

  Расстановка переносов

  mere·ly States what I·s Go·ing on

  Турецкое произношение

  mîrli steyts hwʌt îz gōîn ôn

  Произношение

  /ˈmərlē ˈstāts ˈhwət əz ˈgōən ˈôn/ /ˈmɪrliː ˈsteɪts ˈhwʌt ɪz ˈɡoʊɪn ˈɔːn/

  Слово дня

  abend
Избранное