maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence

listen to the pronunciation of maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence в Английский Язык Турецкий язык словарь

limits
(Ticaret) limitler

Uluslararası olmak isteyebilmemize rağmen hepimizin limitleri var. - Although we may want to be international, we all have our limits.

Son zamanlarda Boston şehir merkezinde hız limitlerine uymayan sürücüler hakkında çok sayıda şikâyet oldu. - There have been a lot of complaints recently about drivers not obeying the speed limits in downtown Boston.

limits
sınırlar

Tom aslında Boston şehri sınırları içinde yaşamıyor. - Tom doesn't actually live within Boston city limits.

Tom sınırları zorlamayı sever. - Tom likes to push the limits.

limits
{i} hudut
limits
(isim) hudut
Английский Язык - Английский Язык
limits
maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence

  Расстановка переносов

  max·i·mum a·mount of Ben·e·fit pay·a·ble for a giv·en si·tu·a·tion or oc·cur·rence

  Турецкое произношение

  mäksımım ımaunt ıv benıfît peyıbıl fôr ı gîvın sîçueyşın ır ıkırıns

  Произношение

  /ˈmaksəməm əˈmount əv ˈbenəfət ˈpāəbəl ˈfôr ə ˈgəvən ˌsəʧo͞oˈāsʜən ər əˈkərəns/ /ˈmæksəməm əˈmaʊnt əv ˈbɛnəfɪt ˈpeɪəbəl ˈfɔːr ə ˈɡɪvən ˌsɪʧuːˈeɪʃən ɜr əˈkɜrəns/

  Слово дня

  jocose
Избранное