made up of liquid or moisture

listen to the pronunciation of made up of liquid or moisture
Английский Язык - Турецкий язык

Определение made up of liquid or moisture в Английский Язык Турецкий язык словарь

wet
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

wet
ıslak

Bu tür ayakkabı ıslak zeminde kayma eğilimindedir. - This kind of shoe is apt to slip on wet ground.

Tom, masanın üstünü ıslak bir bez ile temizledi. - Tom cleaned the top of the table with a wet rag.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
made up of
oluşmak

Komite on üyeden oluşmaktadır. - The committee is made up of ten members.

Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır. - America is made up of 50 states.

made up of
ibaret olmak
wet
ıslamak
wet
-e işemek
made up of
destekle
wet
{i} isteksiz kimse
made up of
-den oluşmak, -den meydana gelmek
made up of
oluşan
made up of
-den oluşmak, -den yapılmak
wet
{s} hatalı
wet
{s} yağışlı

Seattle çok yağışlı bir iklime sahiptir. - Seattle has a very wet climate.

Bu yağışlı havadan usandım. - I'm fed up with this wet weather.

wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
içki yasağ
wet
kim

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
Английский Язык - Английский Язык
wet
made up of
Made of, composed of
made up of liquid or moisture

  Расстановка переносов

  made up of liq·uid or mois·ture

  Турецкое произношение

  meyd ʌp ıv lîkwıd ır moysçır

  Произношение

  /ˈmād ˈəp əv ˈləkwəd ər ˈmoisʧər/ /ˈmeɪd ˈʌp əv ˈlɪkwəd ɜr ˈmɔɪsʧɜr/

  Слово дня

  jaywalk
Избранное