mısır

listen to the pronunciation of mısır
Турецкий язык - Английский Язык
corn

Bourbon is made from corn. - Burbon mısırdan yapılır.

Crows all but destroyed the farmer's field of corn. - Kargalar çiftçinin mısır alanını harap ettiler.

Egypt

The pyramids of Egypt are one of the seven wonders of the world. - Mısır piramitleri dünyanın yedi harikasından biridir.

In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea. - On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler.

Egyptian

Anthony was respected by the Egyptians. - Anthony'ye Mısırlılar tarafından saygı gösterilirdi.

Almost all the world condemns Hosni Mubarak because he made the Egyptian people poor. - Tüm Mısır halkını fakirleştirdiğinden dolayı neredeyse tüm dünya Hüsnü Mübarek'i kınıyor.

Egyptian, of Egypt
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: buğdaygiller,necliye) maize
of Egyptian origin
(Botanik, Bitkibilim) sugar corn
Arab Republic of Egypt
(Botanik, Bitkibilim) green corn
(Botanik, Bitkibilim) zea saccharata
(Botanik, Bitkibilim) zea
country in northern Africa
sweet corn
of or pertaining to Egypt
Indian corn
maize, Indian corn, corn
(Botanik, Bitkibilim) sweet corn plant
{s} corny
mealies
{i} maize

France has banned a strain of genetically modified maize. - Fransa, genetiği değiştirilmiş bir mısır türünü yasakladı.

mısır cipsi
(Gıda) corn chips
mısır gevreği
cornflakes

I eat cornflakes for breakfast. - Kahvaltı için mısır gevreği yerim.

mısır gevreği
cereals
mısır unu
farina
mısır akbabası
(Hayvan Bilim, Zooloji) neophron percnopterus
mısır akbabası
(Hayvan Bilim, Zooloji) egyptian vulture
mısır akbabası
(Hayvan Bilim, Zooloji) neophron
mısır akbabası
(Hayvan Bilim, Zooloji) neopron percnopterus
mısır başağı
ear of corn
mısır ekmeği (amer.)
pone
mısır gevreği
(Gıda) corn flakes
mısır koçanı
(Gıda) baby corn
mısır koçanı soymak
shuck
mısır kralı
king of egypt
mısır maserasyon sıvısı
(Gıda) corn steep liquor
mısır mitolojisi
egyptian mythology
mısır nişastası
cornflour
mısır nişastası
(Gıda) corn strach
mısır pastası
(Gıda) corn cake
mısır patlatmak
pop corn
mısır pekmezi
corn syrup
mısır püskülü
(Botanik, Bitkibilim) stylus maydis
mısır soymak
shuck
mısır tanrısı
egyptian deity
mısır unundan yapılan ufak
corn muffin
mısır yağı
(Gıda,Tıp) maize oil
mısır yetiştirilen bölge
corn belt
mısır çorbası
(Gıda) corn kernels soup
mısır şurubu
(Ticaret) corn syrup
mısır ekmeği
pone
mısır püskülü
Corn tassel
mısır yaprağı
corn leaf
mısır çuvalı
corn sack
mısır özü
corn
Mısır akbabası
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: atmacalar) [syn.: Mısır / leş akbabası, küçük akbaba] Egyptian vulture
Mısır kobrası
(Tabiat Doğa) (sürüngen, Fam: kobragiller) desert black snake
Mısır krallığı
(eski) Middle Kingdom
Mısır meyve yarasası
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: yarasalar,huffaşiye) Egyptian rousette
mısır bazlı nişasta sütü
(Ticaret) corn based starch milk
mısır başağı
ear of maize, ear of corn
mısır buğdayı
popcorn
mısır dancleme makinesi
(Tarım) maize sheller
mısır daneleme makinesi
(Gıda) maize sheller
mısır değirmeni
corn mill
mısır dili
Egyptian
mısır ekmeği
(Gıda) cornbread
mısır ekmeği
(Gıda) graham bread
mısır engereği
horned viper
mısır gevreği
cereal

Tom poured milk on his cereal. - Tom sütü mısır gevreğine döktü.

Tom usually eats a bowl of cereal for breakfast. - Tom genellikle kahvaltı için bir kase mısır gevreği yer.

mısır gevreği ve meyve suyu içeren kahvaltı
continental breakfast
mısır gibi
graniform
mısır gibi taneli
graniform
mısır irmiği
(Tarım) corn semolina
mısır kabuğu
cornhusk
mısır kabuğu
corn husk
mısır kazı
(Hayvan Bilim, Zooloji) alopochen aegyptiacus
mısır kobrası
(Hayvan Bilim, Zooloji) walterinnesia aegyptia
mısır koçanı
cob
mısır koçanı kabuğu
(Tarım) cornhusk
mısır koçanından pipo
corncob pipe
mısır koçanından pipo
corncob
mısır kralı 2. ramses
king of egypt ramses ii
mısır köle sınıfı
mameluke
mısır lâpası
hominy
mısır mimarisi
egyptian architecture
mısır nişastası
maize starch
mısır nişastası
cornstarch
mısır pamuğu
egyptian cotton
mısır patlatma kabı
popper
mısır patlatmak
to pop corn
mısır protein lifi
maize protein fibre
mısır sapı
corn stalk
mısır sapı
cornstalk
mısır sapı kesen alet
(Tarım) ensilage cutter
mısır soyma
husking
mısır standart saati
egypt standard time
mısır tanesi
the kernel of Indian corn
mısır tanesi
icker
mısır tarlası
cornfield

Tom followed John across a cornfield. - Tom bir mısır tarlasınında John'u izledi.

mısır unu
cornstarch
mısır unu
cornflour, cornstarch
mısır unu
(Gıda) graham flour
mısır unu
cornflour
mısır unu kraker
(Gıda) graham cracker
mısır unu lapası
mush
mısır unundan yapılan kek
(Gıda) hoecake
mısır ve çavdar viskisi
bourbon
mısır viskisi
corn
mısır viskisi
corn whisky
mısır viskisi
(Gıda) corn whiskey
mısır yaz saati
egypt daylight time
mısır yeşili
(Mimarlık) antique green
mısır çorbası
corn chowder
mısır çöreği
(Gıda) johnnycake
mısır çöreği
(Gıda) johnny cake
mısır özü küspesi
(Tarım) corn germ meal
mısır şekeri
corn sugar
mısır şekline sahip
(Tarım) granifrom
mısır şiiri
egyptian poetry
mısır şirketi
(Ticaret) egyptian company
mısır'a ait
Egyptian
mısır:eg
(Bilgisayar) egypt: eg
patlamış mısır
popcorn

Tom took a handful of popcorn from the bowl. - Tom kaseden bir avuç patlamış mısır aldı.

Tom handed the bowl of buttered popcorn to Mary. - Tom Mary'ye tereyağlı patlamış mısır kasesini uzattı.

patlatmak (mısır)
pop
tane mısır
(Gıda) corn kernel
tane mısır
sweetcorn
tatlı mısır
sweetcorn
mısır ekmeği
corn bread
mısır unu
corn flour
Mısır unu
maize flour
haşlanmış mısır
boiled corn
eski mısır uygarlığını inceleyen bilim
Egyptology
kaba mısır unu
hominy
püsküllerini yolma (mısır)
tasseling
saçta pişirilen mısır ekmeği
corn cake
sütlü mısır
1. roasting ear, green corn (ready to be cooked). 2. corn on the cob, roasting ear
tane mısır
sweet corn
tatlı mısır
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: buğdaygiller,necliye) sweet corn
taze mısır çorbası
(Gıda) indian corn in clear soup
tohumluk mısır
seed-corn
tohumluk mısır
seed corn
Турецкий язык - Турецкий язык
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
Buğdaygillerden, gövdesi boğumlu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık 2 m olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi
Buğdaygiller ailesinden, erkek ve dişi çiçekleri aynı bitkinin farklı yerlerinde bulunan, enerji bakımından zengin, selüloz oranı düşük, lizin bakımından fakir, tek yıllık otsu bitki
Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü
kokoroz
kokoroz-
darı
gilgil
misi
lazut
mısır çarşısı
Mısır Çarşısı, Eminönü'nde Yeni Camii'nin arkasında ve Çiçek Pazarı'nin yanındadır. İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından olan Mısır Çarşısı, 1660 yılında Turhan Sultan tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Kazım Ağa'dir. Çarşı son olarak 1940-1943 yılları arasında İstanbul Belediyesi tarafından restore edilmiştir
Mısır fulü
Hint fulü
Mısır tavuğu
Hindi
Mısır turnası
İbis
mısır baklası
Termiye
mısır ekmeği
Mısır unu, tuz ve suyun karışımı yoluyla yapılan hamurun bir kap içinde pişirilmesiyle hazırlanan ekmek türü
mısır kalburu
Aleve tutularak içinde mısır patlatılan kalbur biçiminde bir kap
mısır püskülü
Mısır koçanının ucundan sarkan sarı renkli püskül biçimindeki tepeciği
mısır unu
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
mısır yağı
Mısır tanelerinden çıkarılan sıvı yağ
mısır özü
Mısırdan elde edilen öz madde
Mısır ekmeği
cadi
Mısır ekmeği
cincar
Mısır ekmeği
cimur
Mısır ekmeği
malay
Английский Язык - Турецкий язык

Определение mısır в Английский Язык Турецкий язык словарь

mısır çarşısı
spice bazaar
mısır
Избранное