mırıldanmak

listen to the pronunciation of mırıldanmak
Турецкий язык - Английский Язык
grizzle
hum
to mutter, to mumble, to grumble, to murmur, to burble, to croon, to bumble (on) (about sth); (şarkı) to hum
purr
grumble
murmur
coo
to mutter, mumble, murmur
pur
fret and fume
mutter
mump
to mutter to oneself, mumble to oneself; to murmur complainingly
{f} mumble
whine
bumble about
bleat
burble
croon
grouch
mırıldan
mumble

The shy boy mumbled his name. - Utangaç çocuk adını mırıldandı.

I heard him mumble to himself. - Onun kendi kendine mırıldandığını duydum.

mırıldanma
lip
mırıldanma
mumbling

Tom started mumbling. - Tom mırıldanmaya başladı.

mırıldanma
cooing
mırıldanma
murmuring
mırıldan
{f} murmur

What's happening?, murmured a voice from the other end of the room. - Odanın diğer ucundan bir ses Ne oluyor? diye mırıldandı.

The shy pupil murmured his answer. - Utangaç öğrenci cevabını mırıldandı.

mırıldan
made a murmuring sound
mırıldan
{f} mutter

She is muttering to herself. - O kendi kendine mırıldanıyor.

Tom muttered something under his breath. - Tom alçak sesle bir şey mırıldanıyordu.

mırıldan
make a murmuring sound
mırıldan
bumble
mırıldan
{f} murmuring
mırıldan
{f} mumbling

He's mumbling something. - O bir şey mırıldanıyor.

Tom was mumbling to himself. - Tom kendi kendine mırıldanıyordu.

mırıldanma
murmur
mırıldanma
murmuration
mırıldanma
{i} crooning
mırıldanma
muttering
mırıldanma
{i} grumbling
mırıldanma
{i} rhubarb
Турецкий язык - Турецкий язык
Alçak bir sesle şarkı söylemek: "Eve dönünce yatakta uyuyuncaya kadar hep o şarkıları mırıldanıyordu."- O. C. Kaygılı
Alçak sesle kendi kendine bir şeyler söylemek
Alçak sesle kendi kendine bir şeyler söylemek: "Bir hasta çocuk gibi mırıldanıyor."- H. E. Adıvar
Ancak yanındakinin duyabileceği bir biçimde konuşmak: "Mescidin önünde mırıldanarak söylediğini açık olarak tekrarladı."- T. Buğra
Alçak bir sesle şarkı söylemek
Ancak yanındakinin duyabileceği bir biçimde konuşmak
mırıldanma
Mırıldanmak işi
mırıldanmak
Избранное