light up, brighten; elucidate, explain; adorn, decorate, illustrate

listen to the pronunciation of light up, brighten; elucidate, explain; adorn, decorate, illustrate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение light up, brighten; elucidate, explain; adorn, decorate, illustrate в Английский Язык Турецкий язык словарь

illuminate
{f} aydınlatmak

Karanlık alanları aydınlatmak için bir el feneri kullanırım. - I use a flashlight to illuminate dark areas.

illuminate
{f} ışıklandırmak
illuminate
tezhipçi
illuminate
aydınlığa kavuşturmak
illuminate
donatmak
illuminate
(Sanat) ışık vermek
illuminate
aydınlat

Ayin sırasında binlerce mum kiliseyi aydınlattı. - Thousands of candles illuminated the church during the ceremony.

María, sonbahar gecesini aydınlatan çeyrek ayı bulunan, yıldızlı gökyüzüne baktı. - María looked at the starry sky, with a quarter moon that illuminated that autumn night.

illuminate
{f} (birini/bir konuyu) aydınlatmak
illuminate
{f} aydınlanmak
illuminate
{f} ışıtmak
illuminate
{f} yaldızlı harflerle süslemek
illuminate
(İnşaat) aydınlatma

Karanlık alanları aydınlatmak için bir el feneri kullanırım. - I use a flashlight to illuminate dark areas.

illuminate
{f} (kitabı/yazıyı) tezhip etmek
Английский Язык - Английский Язык
{f} illuminate
light up, brighten; elucidate, explain; adorn, decorate, illustrate

    Расстановка переносов

    light up, brighten; elucidate, explain; adorn, decorate, il·lus·trate

    Произношение

    Слово дня

    sutler
Избранное