kuzeye

listen to the pronunciation of kuzeye
Турецкий язык - Английский Язык
up
northerly
north

We turned left at the corner and drove north. - Köşede sola döndük ve kuzeye gittik.

The ship continued northward. - Gemi kuzeye devam etti.

Kuzey
(isim) North

Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan. - Tsez dili, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkasya dilidir.

Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan. - Dido dili, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkasya dilidir.

kuzeye doğru
northerly
kuzeye doğru
north

Typhoon No.11 is moving up north at twenty kilometers per hour. - Typhoon No.11 saatte yirmi kilometre hızla kuzeye doğru ilerliyor.

The Humboldt current is a cold ocean current that flows north along the west coast of South America. - Humboldt akıntısı Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca kuzeye doğru akan soğuk bir okyanus akıntısıdır.

kuzeye doğru alınan yol
northing
kuzeye doğru katedilen mesafe
northing
kuzeye doğru olan
northerly
kuzeye yönelen
northbound
kuzeye yönelmek
bear to the north
kuzey
{s} northern

My house is in the northern part of the city. - Evim şehrin kuzey kesiminde.

In the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland. - Kuzeyde İskoçya, güneyde İngiltere, batıda Galler ve daha batıda da Kuzey İrlanda var.

kuzey
nord
kuzey
the north

In the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland. - Kuzeyde İskoçya, güneyde İngiltere, batıda Galler ve daha batıda da Kuzey İrlanda var.

Canada is on the north side of America. - Kanada, Amerika'nın kuzey tarafındadır.

kuzey
spanish america
kuzey
septentrion
kuzey
norton
kuzey
north; northern
kuzey
northerly
kuzey
northem. K
kuzey
boreal

One of my dreams is to one day see the aurora borealis. - Hayallerimden biri bir gün güneş fırtınalarından sonra ortaya çıkan kuzey ışıklarını görmek.

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение kuzeye в Турецкий язык Турецкий язык словарь

KUZEY
Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer
KUZEY
Bu yöne düşen, bu yönle ilgili olan, şimali
KUZEY
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
KUZEY
Yıldız
Kuzey
şimal
kuzey
(Osmanlı Dönemi) şimâl
kuzeye
Избранное