komşu

listen to the pronunciation of komşu
Турецкий язык - Английский Язык
neighbor

He is one of my neighbors. - O, benim komşularımdan biri.

I had an interesting conversation with my neighbor. - Komşumla ilginç bir sohbet yaptım.

adjacent

My home town is adjacent to the ocean. - Memleketim okyanusa komşu.

France is adjacent to Spain. - Fransa, İspanya ile komşudur.

{i} neighbour

The three neighbours helped each other. - Üç komşu birbirlerine yardımcı oldular.

They set fire to their neighbour's house in revenge. - Onlar intikam için komşularının evini ateşe verdi.

neighboring

The fire spread and licked the neighboring house. - Yangın yayıldı ve komşu evi yaladı.

We must promote commerce with neighboring countries. - Komşu ülkelerle ticareti desteklemeliyiz.

contiguous
neighboring, adjacent
next door

Tom married the girl next door. - Tom kapı komşusu kızla evlendi.

The boy next door fell head first from a tree. - Komşunun çocuğu bir ağaçtan tepe üstü düştü.

Jones

The Joneses go to the store. - Komşular mağazaya gidiyor.

neighbour, neighbor; neighbouring, adjacent; next-door
flanking
neighbouring [Brit.]
neighbour [Brit.]
the Joneses

The Joneses go to the store. - Komşular mağazaya gidiyor.

vicinal
next to
batch
neighbouring

At the neighbouring table sat a German-speaking couple. - Komşu masada Almanca konuşan bir çift oturuyordu.

The border between the two neighbouring countries remains closed. - İki komşu ülke arasındaki sınır kapalı kalır.

conterminous
coterminous
vicinsl
nextdoor
komşu olmak
neighbor

I only want to be a good neighbor. - Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum.

I just want to be a good neighbor. - Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum.

komşu ülke
contiguous country
komşu ülke
neighbouring country
komşu komşunun külüne muhtaçtır
(Atasözü) Even in the smallest of matters one neighbor can help another
komşu arazi sahibi
abutter
komşu açı
adjacent angle
komşu açılar
geom . adjacent angles
komşu açılar
adjacent angles
komşu gibi
neighborly

I'm just trying to be neighborly. - Sadece komşu gibi olmaya çalışıyorum.

Tom tried to be neighborly. - Tom komşu gibi olmaya çalıştı.

komşu gibi
neighbourly [Brit.]
komşu kapısına çevirmek
to act as if (a far-off place) were nearby
komşu komşunun külüne/tütününe muhtaçtır
(Atasözü) Even in the smallest of matters one neighbor can help another
komşu olmak
to become neighbors
komşu olmak
neighbour [Brit.]
konu komşu
the neighbours
konu komşu
neighbourhood
konu komşu
the neighbours, kith and kin
konu komşu
the neighbors, the whole neighborhood
konu komşu
kith and kin
komşular
neighborhood

Bill boasts of owning the biggest car in the neighborhood. - Bill kendi büyük arabasıyla komşularına karşı övünür.

komşular
neighbours

She doesn't say hello to her neighbours. - Komşularına merhaba demez.

My neighbours have already explained to me who Björk is. - Komşularım bana zaten Björk'ün kim olduğunu açıkladılar.

birbirine komşu
adjacent
alt komşu
neighbor downstairs
komşu kızı
girl next door
komşu ülke
neighboring country
bitişik komşu
next door neighbor
ev alma, komşu al
(Atasözü) Neighbors are of first importance
kapı bir komşu
next-door neighbor
kapı komşu
next door

Tom is our next door neighbor. - Tom bizim kapı komşumuz.

Tom married the girl next door. - Tom kapı komşusu kızla evlendi.

kapı komşu
next-door neighbor
komşular
neighbours [Brit.]
komşular
neighbourhood [Brit.]
komşular
{i} neighbourhood
komşular
neighbors

When I was little, I wanted to have a pet brown bear to scare my neighbors. - Ben çocukken, komşuları korkutmak için bir evcil kahverengi ayım olsun istedim.

I felt the terror of my neighbors after the earthquake. - Depremden sonra komşularımın dehşetini duydum.

üst komşu
upstairs neighbor
üst komşu
upstairs neighbour
Турецкий язык - Турецкий язык
Sınır ortaklığı bulunan, mücavir: "Komşu bahçeler arasında da pek kullanılmayan yan kapılar vardı."- Ç. Altan
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
Sınır ortaklığı bulunan, mücavir
tutaş
(Osmanlı Dönemi) MÜCAVİR
komşu açı
Tepeleri ve birer kenarları ortak olan iki açıdan her biri
komşu hatırı
Komşular arasında gözetilen saygı
komşu kapısı
Pek yakın sayılan yer
konu komşu
Bütün komşular, birbirine yakın yerde oturan kimseler
Komşular
(Hukuk) CİRAN
kapı komşu
Biribirine çok yakın veya aynı sokak içinde evi olan komşu
komşu
Избранное