keep private

listen to the pronunciation of keep private
Английский Язык - Турецкий язык
gizli tutmak
secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

secret
{s} gizli

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
saklı

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

secret
gizemli

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
gizem

Evren gizemlerle dolu. - The universe is full of secrets.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
yaşırın
secret
esrar
secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
anlaşılmaz şey
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Английский Язык - Английский Язык
{v} secret
keep the matter private
guard the secrecy of, keep (information) to oneself
keep private

  Расстановка переносов

  keep pri·vate

  Турецкое произношение

  kip prayvıt

  Произношение

  /ˈkēp ˈprīvət/ /ˈkiːp ˈpraɪvət/

  Слово дня

  publican
Избранное