kaybet

listen to the pronunciation of kaybet
Турецкий язык - Английский Язык
lose

I was beginning to lose my cool. - Soğuk kanlılığımı kaybetmeye başlıyordum.

Tom never loses his cool. - Tom soğukkanlılığını asla kaybetmez.

mislay
{f} losing

Losing his balance from a sudden gust of wind, the tightrope walker fell to his death. - Ani bir fırtınadan dengesini kaybettiği için, ip cambazı ölümüne düştü.

I can't talk with my father without losing my temper. - Kendimi kaybetmeden babamla konuşamam.

{f} lost

I have lost my watch. - Kol saatimi kaybettim.

Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas. - Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir.

forfeit
mislaid

I've mislaid my watch. - Kol saatimi kaybettim.

kaybet
Избранное