katolik ve ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı

listen to the pronunciation of katolik ve ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı
Турецкий язык - Английский Язык
carnival
katolik ve ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı

    Расстановка переносов

    ka·to·lik ve or·to·doks·lann bü·yük per·hiz·den ön·ce ge·len eğ·len·ce za·ma·nı

    Слово дня

    katabasis
Избранное