katolik ve ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı

listen to the pronunciation of katolik ve ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı
Türkisch - Englisch
carnival
katolik ve ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı

    Silbentrennung

    ka·to·lik ve or·to·doks·lann bü·yük per·hiz·den ön·ce ge·len eğ·len·ce za·ma·nı

    Wort des Tages

    gowpen
Favoriten