kararlaştırılmamış

listen to the pronunciation of kararlaştırılmamış
Турецкий язык - Английский Язык
up in the air
in the air

The decision was still in the air. - Karar hâlâ kararlaştırılmamış.

As yet, the project is in the air. - Proje şimdiye kadar kararlaştırılmamıştır.

undetermined
unsettled
undecided
unfixed
uncertain
in abeyance
pending
karar
decision

Let's leave the decision to our teacher. - Kararı öğretmenimize bırakalım.

He explained later how he made this decision. - Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı.

karar
{i} judgment

It was a judgment call. - Kanaate dayalı bir karardı.

I made a snap judgment. - Bir gıyabi karar verdim.

karar
determination

It requires just a little determination. - Bu sadece biraz kararlılık gerektirir.

He was quite decided in his determination. - O, niyetinde oldukça kararlıydı.

karar
decision, resolution; judgement, sentence, finding, decree; stability, constancy; proper degree, reasonable degree; reasonable, decent
karar
{i} verdict

The jury has reached a verdict. - Jüri bir karara vardı.

Tom felt great relief after the verdict was read. - Karar okunduktan sonra Tom büyük bir rahatlama hissetti.

karar
vote

I'm not changing my vote. - Kararımı değiştirmiyorum.

Tom was unable to decide who he should vote for. - Tom kime oy vermesi gerektiğine karar veremedi.

karar
{i} conclusion

Tom and Bill arrived at the conclusion independently of each other. - Tom ve Bill birbirlerinden bağımsız olarak karara vardılar.

That's your conclusion, not mine. - O, benim değil senin kararın.

karar
sentence

Malcom killed Tom because he was tired of seeing his name in lots of sentences. - Malcom birçok mahkeme kararında onun adını görmekten usandığı için Tom'u öldürdü.

I decided to write 20 sentences a day on Tatoeba. - Tatoeba'da günde 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

karar
ordinance
karar
(Kanun) ministerial
karar
dijudication
karar
decent
karar
constancy
karar
(Ticaret) agreement
karar
(Latin) judicatum
karar
reasonable
karar
find
karar
(Kanun) rule
karar
(Latin) decretum
karar
proper degree
karar
(Kanun) claim
karar
injunction
karar
reasonable degree
karar
(Ticaret) declaration
karar
(Latin) sententia
karar
{f} darkening
karar
darken

The jealousy is starting to darken Tom's mind. - Kıskançlık, Tom'un zihnini karartmaya başlıyor.

The sky suddenly began to darken. - Gökyüzü aniden kararmaya başladı.

karar
adjudication
karar
resolve

They resolved to work harder. - Daha sıkı çalışmaya karar verdiler.

She resolved on going to college. - O, üniversiteye gitmeye karar verdi.

karar
settlement
karar
decision making
karar
arbitrament
karar
become overcast
karar
{f} dim

They're dimming the lights. The play is about to begin. - Onlar ışıkları karartıyorlar. Oyun başlamak üzere.

Could you dim the lights a little? - Işıkları biraz karartır mısın?

karar
fiat
karar
decide for
karar
take decisions
karar
decision to
karar
made the decision
karar
in decision
karar
decided on
karar
deciding on
karar
making decisions
karar
award
karar
estimate, approximation
karar
judgement [Brit.]
karar
{i} decree
karar
overcast
karar
stability, predictability
karar
decider
karar
resolution

He made a resolution to write in his diary every day. - O her gün günlüğünü yazmaya karar verdi.

This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict. - Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir.

karar
doom
karar
fixity
karar
classical Turkish mus. a return to the original mode
karar
darkened

Suddenly, the clouds darkened the sky. - Aniden bulutlar gökyüzünü kararttı.

At the end of April, the water of the Yellow River had darkened. - Nisan ayının sonunda, Sarı Nehrin suyu karardı.

karar
just right, neither too little nor too much
karar
sense

It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college. - Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi.

Living the kind of life that I live is senseless and depressing. - Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.

karar
perpetuity
karar
proper degree, acceptable limit
karar
judg(e)ment
karar
finding

I'm finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağıma karar vermeyi zor buluyorum.

We're finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağımıza karar vermeyi zor buluyoruz.

karar
holding
karar
{i} judgement

We can rely on his judgement. - Biz onun kararına güvenebiliriz.

Quick judgements are dangerous. - Hızlı kararlar tehlikelidir.

karar
(Hukuk) award, decision, ruling, resolution, assessment, conclusion
kararlaştırılmamış
Избранное