kararlaştırılmış

listen to the pronunciation of kararlaştırılmış
Турецкий язык - Английский Язык
{s} agreed
fixed

I prefer to plan my activities for fixed times so I can manage my time. - Ben eylemlerimi kararlaştırılmış zamanlar için planlamayı tercih ediyorum böylece zamanı yönetebilirim.

appointed

The appointed day is close at hand. - Kararlaştırılmış gün çok yakın.

concerted
decided

I guess it's decided. - Sanırım o kararlaştırılmış.

resolved
(Ticaret) settled
recognized
set
karar
decision

I made a decision to study abroad. - Yurtdışında okumaya karar verdim.

He explained later how he made this decision. - Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı.

karar
{i} judgment

It was a judgment call. - Kanaate dayalı bir karardı.

I made a judgment call. - Kanaate dayalı bir karar verdim.

karar
determination

It requires just a little determination. - Bu sadece biraz kararlılık gerektirir.

I admire your determination. - Kararlılığına hayranım.

karar
{i} verdict

Has the jury reached a verdict? - Jüri bir karara vardı mı?

Tom showed no reaction to the verdict. - Tom karara hiçbir tepki göstermedi.

karar
decision, resolution; judgement, sentence, finding, decree; stability, constancy; proper degree, reasonable degree; reasonable, decent
karar
vote

I've decided never to vote again. - Bir daha asla oy kullanmamaya karar verdim.

We will vote to decide the winner. - Kazanana karar vermek için oy kullanacağız.

karar
{i} conclusion

I don't agree with your conclusions. - Ben senin kararlarını onaylamıyorum.

That's your conclusion, not mine. - O, benim değil senin kararın.

karar
sentence

I decided to write 20 sentences a day on Tatoeba. - Tatoeba'da günde 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

I've decided to write 20 sentences every day on Tatoeba. - Tatoeba'da her gün 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

karar
ordinance
karar
(Latin) judicatum
karar
proper degree
karar
(Ticaret) agreement
karar
(Kanun) ministerial
karar
decent
karar
constancy
karar
dijudication
karar
find
karar
reasonable
karar
(Kanun) claim
karar
(Ticaret) declaration
karar
injunction
karar
(Kanun) rule
karar
(Latin) decretum
karar
(Latin) sententia
karar
reasonable degree
karar
{f} dim

They're dimming the lights. The play is about to begin. - Onlar ışıkları karartıyorlar. Oyun başlamak üzere.

Could you dim the lights a little? - Işıkları biraz karartır mısın?

karar
fiat
karar
resolve

She resolved to work as a volunteer. - O, gönüllü olarak çalışmaya karar verdi.

They resolved to work harder. - Daha sıkı çalışmaya karar verdiler.

karar
settlement
karar
darken

Suddenly, the clouds darkened the sky. - Aniden bulutlar gökyüzünü kararttı.

The sky suddenly began to darken. - Gökyüzü aniden kararmaya başladı.

karar
{f} darkening
karar
adjudication
karar
decision making
karar
arbitrament
karar
become overcast
karar
deciding on
karar
take decisions
karar
decision to
karar
decide for
karar
made the decision
karar
decided on
karar
making decisions
karar
in decision
karar
overcast
karar
{i} decider
karar
{i} holding
karar
sense

Living the kind of life that I live is senseless and depressing. - Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.

It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college. - Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi.

karar
{i} decree
karar
{i} resolution

Were the sun to rise in the west, she would not change her resolution. - Güneş batıdan doğsada, o kararından vazgeçmez.

This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict. - Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir.

karar
{i} Doom
karar
{i} judgement

The judgement was impeccable. - Mahkeme kararı hatasızdı.

Quick judgements are dangerous. - Hızlı kararlar tehlikelidir.

karar
judgement [Brit.]
karar
award
karar
estimate, approximation
karar
stability, predictability
karar
(Hukuk) award, decision, ruling, resolution, assessment, conclusion
karar
finding

We're finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağımıza karar vermeyi zor buluyoruz.

I'm finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağıma karar vermeyi zor buluyorum.

karar
proper degree, acceptable limit
karar
just right, neither too little nor too much
karar
classical Turkish mus. a return to the original mode
karar
darkened

The air was darkened by the smoke. - Hava duman tarafından karartıldı.

At the end of April, the water of the Yellow River had darkened. - Nisan ayının sonunda, Sarı Nehrin suyu karardı.

karar
perpetuity
karar
fixity
karar
judg(e)ment
önceden kararlaştırılmış
predetermined
kararlaştırılmış
Избранное