karar vermek

listen to the pronunciation of karar vermek
Турецкий язык - Английский Язык
decide

That's for you to decide. - Karar vermek size kalmış.

It rests with you to decide whom to choose for the job. - İş için kimi seçeceğine karar vermek sana kalmış.

make a decision

We don't have enough information yet to make a decision. - Bir karar vermek için henüz yeterli bilgimiz yok.

Tom seems to be unwilling to make a decision. - Tom karar vermek için isteksiz görünüyor.

settle on
choose

It rests with you to decide whom to choose for the job. - İş için kimi seçeceğine karar vermek sana kalmış.

hand down
decree
enact
hold
fix upon
dijudicate
decide on

In the first place we have to decide on the name. - İlk olarak isim üzerinde karar vermek zorundayız.

conclude
hand down a decision
take a decision
(Kanun) judicare
make up

You don't have to make up your mind right now. - Şu anda karar vermek zorunda değilsin.

Now is when you have to make up your mind. - Şimdi karar vermek zorunda olduğunuz zaman.

settle
fix on
pass on
make up one's mind to
work out
(Kanun) rule
resolve on
settle upon
(Kanun) render a judgement
plump for
opt to
resolve
decide upon
make decision
made up my mind
to decide, to make a decision, to resolve, to adjudicate, to choose, to elect
(Hukuk) to decide, to deliver judgement (to), to resolve
1. to decide to. 2. to make a decision
pitch on
adjudge
determine
adjudicate
make up one's mind
make up your mind
{f} award
karar vermek (mahkeme)
(Kanun) return
karar ver
{f} decided

Mary decided never to see him any more. - Mary artık onu asla görmemeye karar verdi.

He decided to quit smoking. - Sigarayı bırakmaya karar verdi.

karar verme
decision making
karar verme
(Ticaret) decide

Oh, I haven't decided what I'm going to do yet. - Oh, ben henüz ne yapacağıma karar vermedim.

It rests with you to decide whom to choose for the job. - İş için kimi seçeceğine karar vermek sana kalmış.

karar verme
(Kanun) passing judgment
karar verme
dijudication
karar verme
deciding

The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give. - Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür.

I had trouble deciding which brand of dog food to feed my dog. - Köpeğimi hangi marka köpek yiyeceği ile besleyeceğime karar vermede güçlük çekiyorum.

karar verme
(Kanun) passing judgement
karar verme
(Ticaret) determine

We should determine what is to be done first. - Önce ne yapılacağına karar vermeliyiz.

karar verme
giving a decision
karar verme
enacting
karar verme
decision-making
karar ver
decide on

First, we decide on what needs to be decided, then we split into two teams. - Öncelikle karar verilmesi gerekenlere karar veririz sonra iki takıma ayrılırız.

My wife and I can't decide on names for the twins. - Eşim ve ben ikizler için isimler üzerinde karar veremiyoruz.

karar ver
fix on
karar ver
{f} verdict

The verdict is something only a jury can decide. - Hüküm sadece jüri tarafından karar verilebilen bir şeydir.

karar ver
adjudicate
karar ver
{f} deciding

Please take your time before deciding what to do. - Lütfen ne yapacağınıza karar vermeden önce zaman ayırın.

Tom is having a hard time deciding what to wear to the party. - Tom partide ne giyeceğine karar vermede zorlanıyor.

karar ver
{f} decree
karar ver
decide upon
karar ver
decide

Mary decided never to see him any more. - Mary artık onu asla görmemeye karar verdi.

I decided to be happy because it's good for my health. - Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi.

karar verme
adjudication
karar ver
determine

I'm determined to solve this puzzle before I go to bed. - Yatmadan önce bu bulmacayı çözmeye karar verdim.

We should determine what is to be done first. - Önce ne yapılacağına karar vermeliyiz.

karar ver
{f} determined

Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband. - Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi.

I'm determined to solve this puzzle before I go to bed. - Yatmadan önce bu bulmacayı çözmeye karar verdim.

karar verme
decrement
bilinçli karar vermek
make conscious decisions
dönüşü olmayan bir karar vermek
burn one's boats
hakem olarak karar vermek
arbitrate
karar ver
decreed
karar verme
clinch
paldır küldür karar vermek
rush in
paldır küldür karar vermek
rush into
suçlu olduğuna karar vermek
(Kanun) return a verdict of guilty
yanlış karar vermek
(hakem) miscall
yanlış karar vermek (hakem)
miscall
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) FÂTİHA
kestirmek
Karar verme
(Osmanlı Dönemi) KARR
karar vermek
Избранное