kalmamış

listen to the pronunciation of kalmamış
Турецкий язык - Английский Язык
withered
out

This book, which was once a best seller, is now out of print. - Bir zamanlar bir best seller olan bu kitabın artık baskısı kalmamış.

You seem to be out of gas. - Benzininiz kalmamış gibi görünüyorsunuz.

(kitap) out of print
sold out
kalmamış olmak
be out of smth
kal
{f} remain

Words fly away, the written remains. - Söz uçar, yazı kalır.

How many days will you remain in London? - Londra'da ne kadar kalacaksın?

elde kalmamış
(Ticaret) out of stock
kal
devolve
kal
hover over
kal
{f} stay

I want to stay here longer. - Burada daha uzun kalmak istiyorum.

I can't stay here forever. - Sonsuza dek burada kalamam.

kal
{f} staying

I should study now, but I prefer staying on Tatoeba. - Şimdi çalışmalıyım ama Tatoeba'da kalmayı tercih ediyorum.

A man named George was staying at a hotel. - George adında bir adam bir otelde kalıyordu.

kal
{f} remaining

There were few students remaining in the classroom. - Sınıfta kalan çok az sayıda öğrenci vardı.

The reason both brothers gave for remaining bachelors was that they couldn't support both airplanes and a wife. - Her iki erkek kardeşin bekar kalmak için ileri sürdüğü neden onların hem uçaklara hem de bir eşe bakamayacaklarıydı.

saflığı kalmamış
kontamine
ayakta duracak hali kalmamış
fit to drop
ayakta duracak hali kalmamış
ready to drop
bütünlemeye kalmamış
unconditioned
dünya (Peygamber) Süleyman'a bile kalmamış
(Atasözü) No man can live forever
eski özelliği kalmamış kimse
has-been
geçerliliği kalmamış kanun
dead letter
hali kalmamış
languishing
hiç yer kalmamış
booked solid
hükmü kalmamış
outdated
hükmü kalmamış şey
has-been
kal
snub
kal
remains

He remains loyal to his principles. - O, prensiplerine sadık kalıyor.

The hotel remains closed during the winter. - Otel kış boyunca kapalı kalır.

kal
word, talk
maalesef elimizde kalmamış
We are out of stock
sabrı kalmamış
out of patience
seli suyu kalmamış juiceless, no longer juicy;
too thick or dry (owing to overcooking)
Английский Язык - Английский Язык

Определение kalmamış в Английский Язык Английский Язык словарь

kal
Era
kal
Strife
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение kalmamış в Турецкий язык Турецкий язык словарь

KAL
(Osmanlı Dönemi) (A, uzun okunur) Söz
kal
Bir düşünceyi anlatabilmek için art arda söylenen kelime dizisi
kal
Koparma, sökme
kal
Söz, lakırtı, laf
kal
(Osmanlı Dönemi) bir şeyi kökünden çekip koparmak, azletmek
kal
çekirge
kal
Maden külçelerinin eritilip arındırılması
kal
Laf, söz
kal
Söz, lakırdı, laf
kal
Koparma, sökme, kökünden söküp atma
kal
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
kal
Söz laf
kâl
(Osmanlı Dönemi) söz
Английский Язык - Турецкий язык

Определение kalmamış в Английский Язык Турецкий язык словарь

KAL
(Askeri) kritik unsurlar listesi (key assets list)
kalmamış
Избранное