kale

listen to the pronunciation of kale
Турецкий язык - Английский Язык
castle

There is a castle in the background of the picture. - Resmin arka planında bir kale var.

I think Malbork castle is wonderful. - Sanırım Malbork kalesi harika.

fortress

They built the walls of the fortress without using cement at all. - Hiç çimento kullanmadan kalenin duvarlarını inşa ettiler.

The fortress was in the enemy's hands. - Kale düşmanın ellerindeydi.

goal

Is it hard being a goalie? - Bir kaleci olmak zor mu?

When the goalkeeper touched the ball, the referee awarded the other team a corner kick. - Kaleci topa dokunduğunda hakem diğer takıma bir köşe vuruşu verdi.

fort

He built forty-eight forts. - O, kırk sekiz kale yaptı.

They built the walls of the fortress without using cement at all. - Hiç çimento kullanmadan kalenin duvarlarını inşa ettiler.

upright
bastion

Thanks to Facebook, stalking is no longer the bastion of a few devoted enthusiasts, but a highly automated task convenient enough even for the busy housewife. - Facebook sayesinde, sinsice izlemek artık birkaç özverili hayranın kalesi değildir ama yoğun ev kadını için bile oldukça uygun bir yüksek otomasyonlu görevdir.

stronghold

That village is the enemy's last stronghold. - O köy düşmanın son kalesidir.

home

An Englishman's home is his castle. - Bir İngiliz erkeğinin evi, onun kalesidir.

Tom's home looks like a castle. - Tom'un evi bir kale gibi görünüyor.

fortress, castle, citadel, stronghold; goal, goal post; (satranç) castle, rook
(Askeri) fortified
chess rook, castle
cafe
keep

The first time Tom brought Mary home, his mother said, This one's a keeper. - Tom ilk kez Mary'yi eve getirdiğinde onun annesi bu bir kaleci. dedi.

The boy liked to keep his pencils sharp. - Çocuk kalemlerini keskin tutmayı severdi.

goal post
tower

The picture of the tower was out of focus. - Kalenin resminin odak ayarı bozuktu.

home plate
citadel
(satranç) rook
fortress, fort; citadel
wicket
motte
citadels
gurry
kail
kale almak
take into consideration
kale burcunda mazgallı siper
(Askeri) battlement
kale burç
bastion
kale gibi
very strong
kale işareti
(Spor) plate
kale bekçisi
castle guard
kale almak
to take into consideration, to heed
kale almak
to take (something) into consideration
kale almamak
to consider (something) unimportant, not to pay any attention to
kale almamak
not to pay any attention (to), to be heedless of
kale arkası
back-goal
kale ağzı
goalmouth
kale biçiminde yapılmış
castellated
kale burcu
donjon
kale değişimi
changeover
kale direkleri
goal posts
kale direkleri
(Spor) goalposts
kale direği
goal post
kale duvar deliği
crenel
kale duvarı
bulwark
kale duvarındaki delik
port
kale duvarını yıkma aleti
petard
kale duvarını yıkma aleti
(savaş) petard
kale düzeni
hollow square
kale gibi
1. fortress-like, big and imposing (building). 2. solid, sound, confidence-inspiring (person). 3. (financially) sound, solid (person, business)
kale gibi
very strong/firm
kale gibi
castellated
kale gibi yükselmek
tower
kale hendekleriyle korunan
moated
kale hendeği
moat
kale hendeği ile kuşatmak
moat
kale hendeği ile kuşatılmış
moated
kale içi
inner part of a fortress
kale kapısı
portcullis
kale kumandanı
castellan
kale levhası
home plate
kale mazgalı
porthole
kale muhafızı
castellan
kale surları
castle walls
kale vuruşu
goal kick
kale çizgisi
(ragbi) touchline
kale çizgisi
goal line
kale önü
goal area
kale üst direği
crossbar
girilmesi imkansız (kale)
impenetrable
kriket kale kazığı
stump
zaptolunmak (kale)
fall
birinci kale
(Spor) first base
demirli kale kapısı
portcullis
kale
citadel
kale
keep
kale
Acropolis
Английский Язык - Английский Язык
money
An edible plant, similar to cabbage, with curled leaves that do not form a dense head (Brassica oleracea acephala)
cole
Kale is a vegetable that is similar to a cabbage. a dark green vegetable with curled leaves (cal). Loose-leafed, edible plant (Brassica oleracea, Acephala group) derived from the cabbage, in the mustard family. Common (or Scotch) and Buda kale have stems up to 2 ft (60 cm) long that carry a rosette of elongated, dark bluish green, wavy or frilled leaves. Grown mainly for autumn and winter harvest because cold weather improves the quality of this hardy vegetable, kale is usually served cooked. It is highly nutritious. See also collard
See Kail, 2
a leafy green vegetable
A non-heading member of the cabbage family Cultivated for over 2,000 years, this vegetable can be prepared and eaten in much the same way as spinach
coarse curly-leafed cabbage
a member of the cabbage family, kale leaves are a frilly blue-green and form a loose bouquet; kale leaves have a faint cabbage flavor
a hardy cabbage with coarse curly leaves that do not form a head
coarse curly-leafed cabbage a hardy cabbage with coarse curly leaves that do not form a head
informal terms for money
A variety of cabbage in which the leaves do not form a head, being nearly the original or wild form of the species
{i} cabbagelike plant having long curly leaves which is eaten as a vegetable; cole, coarse cabbage with curly leaves; money (Scottish Slang)
A member of the cabbage family closely related to collard greens Both crinkly and smooth leaved varieties are winter vegetables and a good source of vitamin A Kale is best steamed or boiled and served with butter
chinese kale
(Botanik, Bitkibilim) Kai-lan (literally "mustard orchid"), also known as Chinese broccoli or Chinese kale, is a slightly bitter leaf vegetable featuring thick, flat, glossy blue-green leaves with thick stems and a small number of tiny, almost vestigial flower heads similar to those of broccoli. As a group of Brassica oleracea, kai-lan is of the same species of plant as broccoli and kale. Its flavor is very similar to that of broccoli, though not identical, being a bit sweeter
Chinese kale
A Chinese vegetable (Brassica oleracea var. alboglabra) of the mustard family, related to the cabbage and grown for its leafy shoots used in eastern Asian cuisine
sea kale
See under Kale
sea kale
perennial of coastal sands and shingles of northern Europe and Baltic and Black Seas having racemes of small white flowers and large fleshy blue-green leaves often used as potherbs
sea kale
{i} edible plant related to the cabbage that grows along the seacoasts of Europe and Asia
sea kale
A European seashore plant (Crambe maritima) of the mustard family, having edible cabbagelike leaves. Also called scurvy grass
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Ham kavun, kelek
(Osmanlı Dönemi) f. Kumaş
Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş
Boynuzlu koyun
Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer
Ham kavun
Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
(Osmanlı Dönemi) ÜCUM
kurgan
(Osmanlı Dönemi) SİSA
(Osmanlı Dönemi) MA'KAL
(Osmanlı Dönemi) kal'a
kale almamak
önem vermemek
kale almamak
sözünü etmeye değer bulmamak
kale almamak
hesaba katmamak
kale bedeni
Kalenin burçları arasında yer alan üstü mazgal ve siperlerle örülmüş kalın duvar
kale vuruşu
Futbolda topun karşı takım oyuncuları tarafından kale çizgisi dışına çıkarılması sonunda, genellikle kaleci aracılığıyla oyuna yeniden başlanması için yapılan atış
kale çizgisi
Futbol vb. top oyunlarında, oyun alanının sınırlarını gösteren ve kale hizasında olan çizgi
EKULÜ KEMÂ KÂLE
(Osmanlı Dönemi) Onun söylediği gibi söylerim meâlinde
uçan kale
Stratejik amaçlarla İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan Amerikan ağır bombardıman uçaklarına verilen ad
İÇ KALE
(Osmanlı Dönemi) t. Kale duvarlarıyla çevrilmiş şehir ve kasabaların bazılarının ortasında ve en yüksek yerinde yapılan küçük kaleler. Bu çeşit kalelere "bâlâ hisâr" da denilirdi. Bu iç kaleler, düşmanın, surları geçmesi hâlinde veya şehirde bir isyân çıktığı zaman, hükümdar veya kumandanın çekilip kendini müdafaa etmesi için yapılırdı
Английский Язык - Турецкий язык
{i} karalahana
kıvırcık lahana

Mary bir kıvırcık lahana ve kinoa salatası yaptı. - Mary made a kale and quinoa salad.

lahana

Mary bir kıvırcık lahana ve kinoa salatası yaptı. - Mary made a kale and quinoa salad.

{i} lâhana çorbası
{i} mangır
{i} kıvırcık lâhana

Mary bir kıvırcık lahana ve kinoa salatası yaptı. - Mary made a kale and quinoa salad.

{i} para
kale,kail
Crambe maritima
kale,kail
para
kale,kail
lahana familyasından kıvırcık yapraklı bir sebze
kale,kail
İskoç lahana çorbası
sea kale
deniz lahanası
sea kale
yabani lahana
cabbage, cole, kale
lahana, turp, lahana
chinese kale
(Botanik, Bitkibilim) Çin brokolisi
curly kale
kıvırcık lahana
kale

  Расстановка переносов

  ka·le

  Синонимы

  borecole

  Произношение

  Этимология

  [ 'kA(&)l ] (noun.) 14th century. Middle English cawul.

  Общие Словосочетания

  kale almamak, kale almak

  Видео

  ... I mean, I love kale. ...
  ... But the reality is that no amount of kale can counter ...

  Слово дня

  acumen
Избранное