küfürlü

listen to the pronunciation of küfürlü
Турецкий язык - Английский Язык
{s} abusive

I had never received such an abusive letter before. - Daha önce böyle küfürlü bir mektup almadım.

The team wanted the coach fired for his abusive behavior. - Takım onun küfürlü davranışı için koçun kovulmasını istedi.

sanguinary
slangy
bad

The cursing tongue is an indication of a bad heart. - Küfürlü dil, kötü bir kalbin işaretidir.

scurrilous, foul
scurrilous

It was a scurrilous attack. - Küfürlü bir saldırıydı.

foul

Tom had a very foul mouth. - Tom'un çok küfürlü bir ağzı vardı.

küfür
swearing

Can you please cut down on the swearing? You're setting a bad example for the kids. - Lütfen küfür etmeyi keser misin? Çocuklar için kötü bir örnek oluşturuyorsun.

I am swearing at that jerk! - O pisliğe küfür ediyorum!

küfür
swearword
küfürlü dil
bad language
küfürlü dil
abusive language
küfürlü konuşma
billingsgate
küfürlü konuşmak
talk billingsgate
küfürlü konuşmak
talk dirty
küfür
{i} cuss
küfür
curse

What's your favorite curse word? - En sevdiğin küfür hangisi?

The coffee has got to be as hot as a girl's kiss on the first date, as sweet as those nights in her arms, and as dark as the curse of her mother when she finds out. - Kahve bir kızın ilk buluşmasındaki öpücük kadar sıcak, o gece kızın kucağı kadar yumuşak ve annesinin kızı bulduğu zaman ettiği küfürler kadar siyah olmalıdır.

küfür
sacrilege
küfür
(Kanun) swear

The first thing you learn in a language are swear words. - Bir dilde öğrendiğin ilk şey küfürlerdir.

Do you want me to teach you some swear words? - Sana bazı küfürlü sözler öğretmemi ister misin?

küfür
billingsgate
küfür
scurrilously
küfür
profane
küfür
purple language
küfür
abuse
küfür
oath
küfür
profanity

Tom never uses profanity. - Tom asla küfür kullanmaz.

küfür
{i} revilement
küfür
{i} scurrility
küfür
cuss word
küfür
{i} blasphemy

The angry mob wanted Jesus killed for blasphemy. - Öfkeli kalabalık küfür için İsa'nın öldürülmesini istedi.

Praise is more valuable than blasphemy. - Hamd küfürden daha değerlidir.

küfür
cussword
küfür
{i} invective
küfür
{i} expletive
küfür
strong language
küfür
a bad word
küfür
invectives
küfür
swearword, abuse, oath, curse, strong language; blasphemy, impiety, sacrilege
küfür
(-frü) ungodliness, impiety, blasphemy; atheism; polytheism
küfür
swearword, oath, cuss
küfür
contumely
küfür
swearing, using profanity, cussing
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение küfürlü в Турецкий язык Турецкий язык словарь

küfür
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü: "Neydi o kaba saba konuşmalar, o çirkin küfürler!"- A. İlhan
küfür
(Osmanlı Dönemi) Allah'ı inkâr etme, inançsızlık dinsizlik
KÜFÜR
(Hukuk) Sövme, sövgü
Küfür
bayramlık ağız
küfür
Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme ve bu yolda söylenen söz
küfür
Olumlu işleri kötü gösterme, varlıkları inkâr etme
küfür
Olumlu işleri kötü gösterme, varlıkları inkâr etme: "Her şeyi inkâr eden küfür devresi gelmemiş olsaydı, şüphesiz bu güzel şeyler sönüp gitmeyecekti."- M. Ş. Esendal
küfür
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
küfür
Tanrı 'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme ve bu yolda söylenen söz
küfürlü
Избранное