jeer at, mock, joke at the expense of

listen to the pronunciation of jeer at, mock, joke at the expense of
Английский Язык - Турецкий язык

Определение jeer at, mock, joke at the expense of в Английский Язык Турецкий язык словарь

make fun of
dalga geçmek

O benimle dalga geçmek istiyor. - He wants to make fun of me.

make fun of
ile eğlenmek
make fun of
alay etmek

Patronunla herkesin önünde alay etmek kabalıktır. - It's rude to make fun of your boss in public.

Yaşlı bir adamla alay etmek yanlıştır. - It is wrong to make fun of an old man.

make fun of
ile eğlenmek, ile alay etmek
make fun of
(bir kimse) ile alay etmek
make fun of
ile eğlenmek, ile alay etmek. make fun of/poke fun at (bir kimse) ile alay etmek
make fun of
alaya almak
Английский Язык - Английский Язык
make fun of
jeer at, mock, joke at the expense of
Избранное