istila etmek

listen to the pronunciation of istila etmek
Турецкий язык - Английский Язык
invade
flood
overrun
1. to invade. 2. to flood, cover
a) to invade, to overrun b) to infest, to cover
infest
irrupt
spread over
sweep
overwhelm
cover
annex
pervade
istila et
pervade
istila et
infest
istila et
{f} pervading
istila et
{f} infested
istila etme
pervaporation
istila etme
{i} pervading
istila et
invade

People shouldn't be allowed to invade countries whose names they can't pronounce correctly. - İnsanların isimlerini düzgün telaffuz edemedikleri ülkeleri istila etmesine izin verilmemelidir.

They invaded the country with tanks and guns. - Onlar ülkeyi tanklarla ve tabancalarla istila etti.

yeniden istila etmek
recapture
Турецкий язык - Турецкий язык
Yayılmak, kaplamak, sarmak, bürümek
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirmek
istila etmek
Избранное