involving or characterized by harmony

listen to the pronunciation of involving or characterized by harmony
Английский Язык - Турецкий язык

Определение involving or characterized by harmony в Английский Язык Турецкий язык словарь

consonant
ünsüz

T harfi yaygın bir ünsüzdür. - The letter T is a common consonant.

En sevdiğin ünsüz harf nedir? - What is your favorite consonant?

consonant
{i} sessiz harf
consonant
konsonant
consonant
ünsüz harf

En sevdiğin ünsüz harf nedir? - What is your favorite consonant?

consonant
uyumlu
consonant
uyumlu/tutarlı
consonant
konson
consonant
bağdaşan
consonant
sessiz harf,uygun
consonant
{s} to/with -e uygun, ile uyumlu
consonant
{i} ünsüz, sessiz, konson, konsonant
consonant
uyuşan
consonant
ahenkli
consonant
to veya with ile uygun
consonant
aynı seslere sahip olan
consonant
ses uyumu olan
harmonic
{s} uyumlu
Английский Язык - Английский Язык
harmonized
harmonic
consonant
harmonised
involving or characterized by harmony

  Расстановка переносов

  in·vol·ving or char·ac·ter·ized by har·mo·ny

  Турецкое произношение

  învälvîng ır kerıktırayzd bay härmıni

  Произношение

  /ənˈvälvəɴɢ ər ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈhärmənē/ /ɪnˈvɑːlvɪŋ ɜr ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈhɑːrməniː/

  Слово дня

  footle
Избранное