intellectual power or ability

listen to the pronunciation of intellectual power or ability
Английский Язык - Турецкий язык

Определение intellectual power or ability в Английский Язык Турецкий язык словарь

capability
{i} kabiliyet
capability
{i} yetenek
capability
{i} kapasite
capability
yararlılık
capability
sığa
capability
yeteneklilik
capability
{i} iktidar
capability
{i} yetenek, kabiliyet, istidat
capability
{i} güç
capability
(İnşaat) gücü yetme, yeteneklilik
capability
(Askeri) İMKAN VE KABİLİYET: Belirli bir hareket tarzını başarıya götürme, icra kudreti. Bir imkan ve kabiliyet, belirli bir maksada yöneltilmemiş de olabilir
capability
{i} ehliyet
Английский Язык - Английский Язык
capability
intellectual power or ability

  Расстановка переносов

  in·tel·lec·tu·al po·wer or a·bi·li·ty

  Турецкое произношение

  întılekçuıl pauır ır ıbîlıti

  Произношение

  /ˌəntəˈlekʧo͞oəl ˈpouər ər əˈbələtē/ /ˌɪntəˈlɛkʧuːəl ˈpaʊɜr ɜr əˈbɪlətiː/

  Слово дня

  sass
Избранное