information given through dialogue explaining events leading up to the action

listen to the pronunciation of information given through dialogue explaining events leading up to the action
Английский Язык - Турецкий язык

Определение information given through dialogue explaining events leading up to the action в Английский Язык Турецкий язык словарь

exposition
{i} sergileme
exposition
(Fotoğrafçılık) ekspozisyon
exposition
açıklama
exposition
uluslararası sergi
exposition
izahat
exposition
(Edebiyat) Serim: Oyun, roman, hikâye, masal gibi anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm
exposition
{i} yorumlama
exposition
{i} teşhir
exposition
{i} sergi, fuar
exposition
fuar/açıklama
exposition
{i} sergi

Dün bir resim sergisinin açılışına katıldım. - Yesterday I took part in the opening of the painting exposition.

Английский Язык - Английский Язык
exposition
information given through dialogue explaining events leading up to the action

  Расстановка переносов

  in·for·ma·tion giv·en through di·a·logue explaining events lead·ing up to the ac·tion

  Турецкое произношение

  înfôrmeyşın gîvın thru dayılôg îkspleynîng ivents lidîng ʌp tı dhi äkşın

  Произношение

  /ənˈfôrˈmāsʜən ˈgəvən ˈᴛʜro͞o ˈdīəˌlôg əkˈsplānəɴɢ ēˈvents ˈlēdəɴɢ ˈəp tə ᴛʜē ˈaksʜən/ /ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ˈɡɪvən ˈθruː ˈdaɪəˌlɔːɡ ɪkˈspleɪnɪŋ iːˈvɛnts ˈliːdɪŋ ˈʌp tə ðiː ˈækʃən/

  Слово дня

  deliquesce
Избранное