in good part; kindly

listen to the pronunciation of in good part; kindly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение in good part; kindly в Английский Язык Турецкий язык словарь

agree
{f} kararlaştırmak
agree
{f} hemfikir olmak
agree
{f} yaramak
agree
{f} uyuşmak

Sıfatın ismiyle uyuşmak zorunda olduğunu unutma. - Don't forget that the adjective must agree with its noun.

agree
(Politika, Siyaset) mutabakata varmak
agree
uzlaşmak
agree
mutabık olmak
agree
uymak (bir başka şeye)
agree
anlaşma sağlamak
agree
kabul et

Kızın ebeveynleri onun ricasını kabul etti. - The girl's parents agreed to her request.

Birlikte çalışmayı kabul ettiler. - They agreed to work together.

agree
{f} aynı fikirde olmak

Onunla aynı fikirde olmak zorundayım. - I have to agree with him.

Onlarla aynı fikirde olmak zorundayım. - I have to agree with them.

agre
anlaşmak
agree
katılıyorum

Ben kesinlikle size katılıyorum. - I agree with you absolutely.

Ben onun fikrine katılıyorum. - I agree with his opinion.

agree
agree to bir konuda mutabık kalmak
agree
uygun

Onu başkan olarak seçmeyi uygun buldular. - They agreed to elect him as president.

Bizim planımız için uygun musun? - Are you agreeable to our plan?

agree
mutabık

Biz neredeyse hiçbir şeyde mutabık kalmayız. - We hardly ever agree on anything.

Amerikalıların çoğu Başkan Wilson ile mutabık kalmıştı. - Most Americans agreed with President Wilson.

agree
{f} razı olmak, rıza göstermek; mutabık olmak
agree
iyi

Tom Mary'nin önerilerinin iyi olanlar olduğunu kabul etti. - Tom agreed that Mary's suggestions were good ones.

Hepimiz bunun iyi bir fikir olduğunu kabul ettik. - We all agreed it was a good idea.

agree
tatlı
agree
muvafakat etmek kabul etmek
Английский Язык - Английский Язык
agree
agre
in good part; kindly
Избранное