in addition to, and also, and likewise, besides

listen to the pronunciation of in addition to, and also, and likewise, besides
Английский Язык - Турецкий язык

Определение in addition to, and also, and likewise, besides в Английский Язык Турецкий язык словарь

as well as
hem de

O hem çekici hem de çalışkandır. - She is charming as well as diligent.

O hem Fransızca hem de İngilizce konuşuyor. - He speaks French as well as English.

as well as
birlikte

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
kadar iyi: He writes well, but not as well as Eşref. İyi yazıyor, ama Eşref kadar iyi değil
as well as
(Fiili Deyim ) kadar , gibi , hem
as well as
hem ... hem de ...: He gave me money
as well as
yanısıra
as well as
yanı sıra

İngilizcenin yanı sıra matematik de öğretir. - He teaches mathematics as well as English.

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

as well as
ilaveten bu bir tarafa
as well as
olmakla beraber
as well as
olduğu kadar

Zengin olduğu kadar yakışıklı da. - He is handsome as well as rich.

Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. - I think that globalization has negative effects as well as positive.

as well as
olmakla birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
hem

Çek miktarını hem rakamla hem de harflerle yazın. - Write the amount on the check in letters as well as figures.

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

as well as
kadar iyi

Tom kardeşi kadar iyi kayak yapabilir. - Tom can ski as well as his brother.

O, İngilizceyi benim kadar iyi konuşur. - She speaks English as well as I.

as well as
bu bir tarafa
as well as
böyle olmakla birlikte
as well as
ilaveten
as well as
ile birlikte
as well as
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

as well as
ek olarak
Английский Язык - Английский Язык
as well as
in addition to, and also, and likewise, besides

    Расстановка переносов

    in ad·di·tion to, and also, and likewise, be·sides

    Произношение

    Слово дня

    scrannel
Избранное