in a small degree or quantity

listen to the pronunciation of in a small degree or quantity
Английский Язык - Турецкий язык

Определение in a small degree or quantity в Английский Язык Турецкий язык словарь

little
{s} ufak

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

O yumuşak kilden ufak bir heykel yaptı. - He made a little statue out of soft clay.

little
küçük

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching television.

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching TV.

little
{s} az
little
azıcık

Sahip olduğum azıcık bilgiyi ona verdim. - I gave her what little information I had.

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the sofa.

little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
little
be.az miktarda
little
değersiz
little
genç

Tom benden biraz daha genç. - Tom is just a little younger than I am.

Benim için biraz çok gençsin. - You're a little too young for me.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
{i} az zaman

Bir sonraki trenden önce az zamanımız var. - We have a little time before the next train.

O kadar az zamanım vardı ki öğle yemeğini aceleyle yemek zorunda kaldım. - I had so little time that I had to eat lunch in a hurry.

little
(sıfat) küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
little
hemen hemen hiç

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
ehemmiyetsiz
little
az miktar
little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
(isim) az miktar, ufak şey, az zaman
little
{s} cici
little
hemen hiç gibi
Английский Язык - Английский Язык
{a} little
in a small degree or quantity

  Расстановка переносов

  in a small de·gree or quan·ti·ty

  Турецкое произношение

  în ı smôl dîgri ır kwäntıti

  Произношение

  /ən ə ˈsmôl dəˈgrē ər ˈkwäntətē/ /ɪn ə ˈsmɔːl dɪˈɡriː ɜr ˈkwɑːntətiː/
Избранное