in a significant manner

listen to the pronunciation of in a significant manner
Английский Язык - Турецкий язык

Определение in a significant manner в Английский Язык Турецкий язык словарь

significantly
önemli

Japonya'da istihdam imkanları kadınlar için erkekler için olduğundan önemli ölçüde düşüktür. - In Japan, employment opportunities are significantly lower for women than they are for men.

Benim bürom seninkinden önemli ölçüde daha aydınlıktır. - My office is significantly brighter than yours.

significantly
anlamlı/önemli şekilde
significantly
anlamlı bir biçimde
significantly
önemli derecede

Bu önemli derecede farklı. - This is significantly different.

Tom önemli derecede daha iyi yapıyor. - Tom is doing significantly better.

in a manner
sanki
significantly
mühim seviyede
significantly
büyük derecede
significantly
önemli ölçüde

Son on yıl boyunca hangi ülkeler önemli ölçüde gelişti? - Which countries have developed significantly during the past ten years?

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

significantly
önemli biçimde
in a manner
bir şekilde
significantly
Önemli ölçüde, dikkate değer biçimde
significantly
Dikkati çeker bir şekilde
significantly
Manidar bir şekilde
Английский Язык - Английский Язык
significantly
in a manner
in a way, in a fashion
in a significant manner

  Расстановка переносов

  in a sig·ni·fi·cant man·ner

  Турецкое произношение

  în ı sıgnîfîkınt mänır

  Произношение

  /ən ə səgˈnəfəkənt ˈmanər/ /ɪn ə səɡˈnɪfɪkənt ˈmænɜr/

  Слово дня

  scrannel
Избранное