in a philosophical manner

listen to the pronunciation of in a philosophical manner
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
philosophically
in a manner
in a way, in a fashion
in a philosophical manner

  Расстановка переносов

  in a phi·lo·soph·i·cal man·ner

  Турецкое произношение

  în ı fîlısäfîkıl mänır

  Произношение

  /ən ə ˌfələˈsäfəkəl ˈmanər/ /ɪn ə ˌfɪləˈsɑːfɪkəl ˈmænɜr/

  Слово дня

  stiggins
Избранное