illustrate, elucidate, interpret, describe

listen to the pronunciation of illustrate, elucidate, interpret, describe
Английский Язык - Турецкий язык

Определение illustrate, elucidate, interpret, describe в Английский Язык Турецкий язык словарь

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Bunun niçin işe yaramayacağını sana açıklamak çok fazla zamanımı alır. - It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.

Tom bana kendini açıklamak zorunda değildir. - Tom doesn't have to explain himself to me.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı. - He explained later how he made this decision.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
Английский Язык - Английский Язык
{f} explain
illustrate, elucidate, interpret, describe
Избранное