ilkönce

listen to the pronunciation of ilkönce
Турецкий язык - Английский Язык
at first
first of all, first, firstly
first of all
foremost
see ilk önce
in the first instance
at the outset
first
firstly
ilk önce
firstly
ilk önce
first of all

First of all, I'm very worried about my daughter's health. - İlk önce ben kızımın sağlığı hakkında çok kaygılıyım.

ilk önce
begin with
ilk önce
at the outset
ilk önce
in the first place

I didn't want to be here in the first place. - İlk önce burada olmak istemedim.

Tom should've told Mary the truth in the first place. - Tom gerçeği ilk önce Mary'ye söylemeliydi.

ilk önce
transmitting
ilk önce
first and foremost
ilk önce
before hand
ilk önce
at first

She didn't like the horse at first. - O, ilk önce atı beğenmedi.

I hated Tom at first. - Tom'dan ilk önce nefret ettim.

ilk önce
first of all, first; to begin with; at first, initially, in the beginning, at the outset
ilk önce
first

I want to eat some cake first. - Ben ilk önce biraz pasta yemek istiyorum.

Please beat the rug, first. - Lütfen ilk önce halıyı temizle.

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение ilkönce в Турецкий язык Турецкий язык словарь

ilk önce
Önce, en önce, en başta
ilk önce
(Osmanlı Dönemi) evvela
İlk önce
ilkten
ilkönce
Избранное