ikili

listen to the pronunciation of ikili
Турецкий язык - Английский Язык
binary

There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't. - Dünya üzerinde 10 çeşit insan vardır: ikilik sistemi anlayanlar ve anlamayanlar.

The number 2015 is represented as 11111011111 in binary. - 2015 numarası ikili olarak 11111011111 olarak gösterilir.

dual

Only in love are unity and duality not in conflict. - Birlik ve ikilik yalnızca aşkta çatışma içinde değildir.

couple
(Tıp) dichotomous
two-up
(Biyokimya) dimer
pairwise
(Matematik) pair

The teacher asked the students to practice the dialogue in pairs. - Öğretmen öğrencilerin ikili grup halinde diyaloğu patik yapmalarını istedi.

(Biyokimya) paired
(something) which holds two measures or things
two

Tom led a double life. He was the father of two families who knew nothing about each other. - Tom ikili bir hayat sürdü. Birbirleriyle ilgili hiçbir şey bilmeyen iki ailenin babasıydı.

Linda's husband was two-timing her. - Linda'nın kocası ona karşı ikili oynuyordu.

double

Tom led a double life. He was the father of two families who knew nothing about each other. - Tom ikili bir hayat sürdü. Birbirleriyle ilgili hiçbir şey bilmeyen iki ailenin babasıydı.

Sami was living a double life. - Sami ikili bir hayat yaşıyordu.

double, made up of two identical parts
duplex
(a) two (playing card or domino)
bilateral (agreement, treaty)
having two parts, bipartite; double, dual; bilateral; binary; twosome; couple; two, deuce; duet; duo; pair
(Hukuk) bilateral
bipartite
duple
duo

Tom and Mary are a musical duo. - Tom ve Mary müzikal bir ikilidir.

deuce
tandem
duplicate
twosome
twin
doublet
twain
two-piece
ikili değer
(Bilgisayar) binary
ikili çalışma
(Dilbilim) pair work
ikili ajan
(Askeri) dual agent
ikili arama
(Bilgisayar) dichotomizing search
ikili atom
(Biyokimya) doublet
ikili bağıntı
(Matematik) binary relation
ikili biçim
(Bilgisayar) binary format
ikili değer
(Bilgisayar) binary value
ikili değeri
(Bilgisayar) binary value
ikili göze
(Bilgisayar,Teknik) binary cell
ikili harf
(Askeri) diagraph
ikili hız
(Bilgisayar,Teknik) binary rate
ikili kapacık
(Anatomi) mitral valve
ikili konuşma
(Dilbilim) dialogue
ikili nota
(Muzik) minim
ikili oynamak
two-time
ikili rakam
binary digit
ikili savmak
bit
ikili veri
(Bilgisayar) binary data
ikili yapı
(Dilbilim) dichotomy
ikili çatı
(Dilbilim) syncretism
ikili açmaz
Binary opposition
ikili yatak
double bed
ikili alaşım
binary alloy
ikili anlaşma
bilateral treaty
ikili anlaşmalar
(Hukuk) bilateral agreements
ikili aygıt
(Bilgisayar,Teknik) binary device
ikili ağaç
(Bilgisayar) binary tree
ikili bahis
double
ikili bellek
dual memory
ikili besleyici
twin feeder
ikili bileşik
binary compound
ikili bileşik chem
binary compound
ikili bisiklet
tandem, tandem bicycle
ikili blok
(Spor) double block
ikili buluşma
double date
ikili dans
(Tiyatro) double step
ikili dans
pas de deux
ikili denetim
twin check
ikili dizge
(Bilgisayar,Teknik) duplexed system
ikili dosya
binary file
ikili durum
binary state
ikili düzen
binary numeration system
ikili format
binary format
ikili fren
(Otomotiv) duplex brake
ikili geçit
(Bilgisayar,Teknik) binary logic gate
ikili giriş
(Spor) entering by apair
ikili gönderme
duplex transmission
ikili görüşme
bilateral discussion
ikili görüşmeler
(Hukuk) bilateral negotiations
ikili hareket
tandem drive
ikili hezeyan
(Tıp) double delirium
ikili ilişki
(Politika, Siyaset) bilateral relation
ikili imge
(Bilgisayar,Teknik) binary image
ikili istek
(Bilgisayar) binary request
ikili işlem
dual-process
ikili işlem
dual operation
ikili işlem
(Bilgisayar,Teknik) dyadic operation
ikili işlem
binary operation, dual operation
ikili işlem
(Bilgisayar,Teknik) duplex operation
ikili kablo
twin cable
ikili kanal
duplex channel
ikili kapacık
anat . mitral valve
ikili karışım
(Biyokimya) binary mixture
ikili kayıt
dual recording
ikili kayıt
(Eğitim) dual enrollment
ikili kod
dual code
ikili kodlu
binary coded
ikili kök gram
root used for forming both nouns and verbs
ikili kısa
(Spor) double short
ikili makara
double pulley
ikili mod
dual mode
ikili noktası
(Bilgisayar) binary point
ikili olarak
dichotomously
ikili olarak
in twain
ikili olarak
dyadically
ikili olumsuz
(Dilbilim) double negative
ikili oynamak
play a double game
ikili oynamak
to play both ends against the middle
ikili oyun
(Tiyatro) duet drama
ikili piston
(Otomotiv) twin-piston
ikili pompa
tandem pump
ikili priz
duplex receptacle
ikili rakam
binary numeral
ikili satın
binary row
ikili satırı
binary row
ikili sayaç
binary counter
ikili sayı
(Matematik) dyadic number
ikili sayı
binary digit
ikili sayı
binary digit, binary number
ikili sayı
(Matematik,Teknik) binary number
ikili sayıcı
binary counter
ikili silah
(Askeri) binary weapon
ikili sinyal
(Askeri,Bilgisayar,Teknik) binary signal
ikili sistem
(Bilgisayar,Teknik) duplexed system
ikili sistem
(Bilgisayar) dual system
ikili sistem
binary system, dual system
ikili skala
scale-of-two
ikili süzgeç
(Bilgisayar) binary filter
ikili sırt
(Çevre) double ridge
ikili te
pipe cross
ikili temaslar
(Hukuk) bilateral contacts
ikili tencere
double boiler
ikili teori
(Pisikoloji, Ruhbilim) duplex theory
ikili tuner
(Televizyon) dual tuner
ikili usulde defter tutma
bookkeeping by double entry
ikili vana
(Askeri) dual valve
ikili viraj
double bend
ikili virgülü
(Bilgisayar) binary point
ikili yazmaç
(Bilgisayar,Teknik) binary register
ikili yazmaç
paired register
ikili yazım
binary notation
ikili yol
(Bilgisayar) binary path
ikili zincir
binary chain
ikili çalışan casus
double agent
ikili çatı ling
syncretism
ikili çevrim
(Otomotiv) dual cycle
ikili çevrim
duplex circuit
ikili çift
(Çevre) double couple
ikili çıkarma
binary subtraction
ikili özellik
(Dilbilim) binary feature
ikili özellik teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) dual aspect theory
ikili ünlü
diphthong
ikili ünlü
phonetics diphthong
ikili şalter
double throw switch
ikili-onaltılı dönüşümü
binary-to-hexadecimal conversion
ikili-onlu dönüşümü
binary-to-decimal conversion
ikili-sekizli dönüşümü
binary-to-octal conversion
denetim ikili
(Bilgisayar,Teknik) check bit
ikili kod
binary code
devirli ikili kod
(Elektrik, Elektronik) cyclic binary code
ikililer
binaries
kolon ikili kod
chinese binery code
kolon ikili kod
(Bilgisayar,Teknik) chinese binary code
sosyal ikili
(Pisikoloji, Ruhbilim) social dyad
sözde rasgele ikili dizi
(Askeri) pseudorandom binary sequence
sütun ikili
column binary
yarı ikili
half-duplex
yedi ikili
(Bilgisayar) quinary
yedi-ikili kod
quibinary code
yedi’-ikili kod
(Bilgisayar) qui binary code
Турецкий язык - Турецкий язык
İki yan arasında yapılmış
İki kişiden oluşmuş topluluk
İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, duo
İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan
İskambil, domino gibi oyunlarda iki işareti bulunan (kâğıt veya pul)
İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan. İskambil, domino gibi oyunlarda iki işareti bulunan (kâğıt veya pul). İki yan arasında yapılmış. İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, düet. İki kişiden oluşmuş topluluk
Düo
At yarışlarında aynı koşunun birincisi ile ikincisini tahmin ederek oynanan oyun
At yarışlarında aynı koşunun birincisi ile ikincisini tahmin ederek oynanan oyun: "İkili, bir liraya iki yüz yirmi lira verdi."- N. Cumalı
duo
ikili kök
Hem isim kökü, hem fiil kökü gibi kullanılan kök
ikili yatak
İki kişinin yatabileceği tek parça yatak
ikili çatı
İki görevde de kullanılabilen çatı; alınmak, toplanmak, sanılmak sözlerinin hem dönüşlü, hem de edilgen çatı olarak kullanılması gibi
ikili ünlü
Hecede yan yana bulunan iki ünlü, diftong
İkili
(Osmanlı Dönemi) SÜNAÎ
ikili
Избранное