identify as in botany or biology, for example

listen to the pronunciation of identify as in botany or biology, for example
Английский Язык - Турецкий язык

Определение identify as in botany or biology, for example в Английский Язык Турецкий язык словарь

describe
{f} tanımlamak

Dilbilimi dili tanımlamak için çalışan bir bilim dalıdır. - Linguistics is a science that tries to describe language.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti. - Tom described the problem in detail.

İdeal kahvaltını tarif et. - Describe your ideal breakfast.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Bunu kelimelerle anlatmak olanaksız. - It's impossible to describe that in words.

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
Английский Язык - Английский Язык
name
describe
discover
distinguish
key
identify
identify as in botany or biology, for example

    Расстановка переносов

    i·den·ti·fy as in bot·a·ny or biology, for ex·am·ple

    Произношение

    Слово дня

    amative
Избранное