içtenlikle

listen to the pronunciation of içtenlikle
Турецкий язык - Английский Язык
sincerely

We sincerely apologize for our error. - Hatamız için içtenlikle özür dileriz.

I sincerely apologize. - Ben içtenlikle özür diliyorum.

truly

I sincerely, truly believe that. - İçtenlikle, gerçekten ona inanıyorum.

dear

Tom loved his children dearly. - Tom, çocuklarını içtenlikle seviyordu.

She is dearly loved by everybody. - O herkes tarafından içtenlikle sevilir.

faithfully
heartily
dearly

We love each other dearly. - Birbirimizi içtenlikle seviyoruz.

She is dearly loved by everybody. - O herkes tarafından içtenlikle sevilir.

cordially

They greeted each other cordially. - Birbirlerini içtenlikle selamladılar.

sincerely, frankly, truly, cordially
frankly
intimately
profoundly
sıncerely

We sincerely apologize for our error. - Hatamız için içtenlikle özür dileriz.

I sincerely hope that you will soon recover from your illness. - İçtenlikle umuyorum ki yakında hastalığından iyileşeceksin.

heartwarmingly
içtenlikle selâmlamak
glad hand
Турецкий язык - Турецкий язык
İçten bir biçimde, samimiyetle
İçten bir biçimde, samimiyetle: "İlkin fark ettirmeden ama sonra içtenlikle ilk siperlerinden uzaklaşırdı."- H. Taner
İçtenlikle
samimiyetle
içtenlikle
Избранное